KONTRAKTSIGNERING: Jan Fredrik Gulseth (t.v) og Lisbet Elvaker (t.h) i Undervisningsbygg sammen med Kaj Jacobsen i Hent, feiret kontrakten.
KONTRAKTSIGNERING: Jan Fredrik Gulseth (t.v) og Lisbet Elvaker (t.h) i Undervisningsbygg sammen med Kaj Jacobsen i Hent, feiret kontrakten. (Foto: Undervisningsbygg)

Bygger passivhus standard skole med fossilfri byggeplass

Kontraktsignering i dag mellom Undervisningsbygg og Hent AS om nytt tilbygg på 45 millioner kroner.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Deler av skolen på Toppåsen ble ødelagt i brann i juni 2017. Dette nybygget får omtrent samme gulvareal som tidligere, men det er én etasje høyere.

Toppåsen skole er en to-parallellers barneskole som ligger på åsen mellom Holmlia og Prinsdal i bydel Søndre Nordstrand.

Fossilfri byggeplass

Kontrakten omfatter oppføring av undervisnings- og arbeidsbygning, som skal erstatte bygningsmasse og funksjoner som ble tapt i brann 14. juni 2017. Lokalene som skal gjenoppbygges er kroppsøving, garderober, lærerarbeidsplasser samt tilknyttede støttearealer. I tillegg skal det etableres nye undervisningslokaler for mottaksklasser og naturfag. Bygget skal oppføres som et tilbygg til eksisterende administrasjonsbygg med tilnærmet samme fotavtrykk og plassering som tidligere, men med utvidelse av en ekstra etasje.

Illustrasjon av tilbygget på Toppåsen skole. Illustrasjon: Kontur AS

Nybygget skal oppføres med totalt tre etasjer med et bruksareal på 1 495 kvadratmeter og et bruttoareal på 1 660 kvadratmeter. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise av HENT AS.

– Bygget skal oppføres med passivhus standard, og det stilles krav til at byggeplassen skal være fossilfri, sier prosjektleder i Undervisningsbygg Lisbet Elvaker.

Entreprisekostnad er på 45 230 902 millioner kroner.

ARKITEKTUR/21. juni 2018

Arealeffektive boliger med god standard

– Som arkitekter med stor andel boligprosjektering opplever vi i økende grad at byggherre ønsker å tilrettelegge for små boliger, og at vi må tegne svært arealeffektive planløsninger. Boligprisen i Oslo og andre store byer øker dramatisk og det er stor etterspørsel etter å bo sentralt. Samtidig er det en økende andel enslige husholdninger/endrede preferanser etc., som etterspør mindre arealer. Derfor har Hille Melbye Arkitekter utarbeidet en forskningsrapport som tar for seg disse temaene. Les hele saken

Til toppen