KONTRAKTSIGNERING: Jan Fredrik Gulseth (t.v) og Lisbet Elvaker (t.h) i Undervisningsbygg sammen med Kaj Jacobsen i Hent, feiret kontrakten.
KONTRAKTSIGNERING: Jan Fredrik Gulseth (t.v) og Lisbet Elvaker (t.h) i Undervisningsbygg sammen med Kaj Jacobsen i Hent, feiret kontrakten. (Foto: Undervisningsbygg)

Bygger passivhus standard skole med fossilfri byggeplass

Kontraktsignering i dag mellom Undervisningsbygg og Hent AS om nytt tilbygg på 45 millioner kroner.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Deler av skolen på Toppåsen ble ødelagt i brann i juni 2017. Dette nybygget får omtrent samme gulvareal som tidligere, men det er én etasje høyere.

Toppåsen skole er en to-parallellers barneskole som ligger på åsen mellom Holmlia og Prinsdal i bydel Søndre Nordstrand.

Fossilfri byggeplass

Kontrakten omfatter oppføring av undervisnings- og arbeidsbygning, som skal erstatte bygningsmasse og funksjoner som ble tapt i brann 14. juni 2017. Lokalene som skal gjenoppbygges er kroppsøving, garderober, lærerarbeidsplasser samt tilknyttede støttearealer. I tillegg skal det etableres nye undervisningslokaler for mottaksklasser og naturfag. Bygget skal oppføres som et tilbygg til eksisterende administrasjonsbygg med tilnærmet samme fotavtrykk og plassering som tidligere, men med utvidelse av en ekstra etasje.

Illustrasjon av tilbygget på Toppåsen skole. Illustrasjon: Kontur AS

Nybygget skal oppføres med totalt tre etasjer med et bruksareal på 1 495 kvadratmeter og et bruttoareal på 1 660 kvadratmeter. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise av HENT AS.

– Bygget skal oppføres med passivhus standard, og det stilles krav til at byggeplassen skal være fossilfri, sier prosjektleder i Undervisningsbygg Lisbet Elvaker.

Entreprisekostnad er på 45 230 902 millioner kroner.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen