Bygger Søndre Bondi Terrasse i Asker

Bygger Søndre Bondi Terrasse i Asker

Strøm Gundersen AS, der AF Gruppen (AFG) er hovedaksjonær, er valgt av Søndre Bondi Park AS som entreprenør for oppføring boligprosjektet Søndre Bondi Terrasse like utenfor Asker sentrum.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Søndre Bondi Park AS er eiet 50 % av AS Elje og 50 % av OBOS Nye Hjem AS.

Avtalen gjelder oppføring av 66 leiligheter fordelt på to salgstrinn. I Alt seks blokker skal oppføres over et felles underjordisk parkeringsanlegg. I tillegg skal det opparbeides både offentlig og private adkomstveier, p-areal, gangareal, lekeplasser og grøntanlegg på ca. 10 mål.

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på MNOK 167 ekskl. mva.

Byggearbeidene forventes å starte høsten 2016. Det er tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før igangsetting. Byggetid er 18 måneder.

JURIDISK/ 9. november 2018

Hvilket ansvar har hovedentreprenøren?

En aktuell problemstilling i bygge- og anleggsbransjen er om en hovedentreprenør kan holdes ansvarlig for en underentreprenørs merverdiavgiftsforpliktelser. Fremtidens byggenæring har snakket med senioradvokat Kari-Ann Mosti fra advokatfirmaet Grette. Hun er ekspert på merverdiavgift, og har mer enn 20 års erfaring på området. Les hele saken

Til toppen