Nybygg Martina Hansens Hospital.
Nybygg Martina Hansens Hospital. (Illustrasjon: RATIO arkitekter)

Bygger ut sykehus i Bærum

For en kontraktssum på 192 millioner kroner skal Peab bygge en helt ny sykehusfløy på Martina Hansens Hospital i Bærum.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Den nye sykehusfløyen bygges i sju etasjer og blir på totalt 5000 kvadratmeter. Bygget skal integreres med dagens sykehusbygg, og prosjektet omfatter også noe ombygging i eksisterende bygg. Oppdraget er en generalentreprise, og byggherre er Stiftelsen Martina Hansens Hospital.

− Vi ser det som en stor tillitserklæring å få dette oppdraget. Peab har bygget mye for helsesektoren opp gjennom årene, og vi synes denne typen prosjekter er både utfordrende og givende, sier administrerende direktør John Ivar Mejlænder-Larsen i Peab.

Godt nytt for pasientene

Martina Hansens Hospital er et privat-ideelt spesialistsykehus innen ortopedisk kirurgi, revmatologi og revmakirurgi. Nybygget vil gi nye undersøkelsesrom, ny sterilsentral, nytt lager, ny operasjonsstue og nye sengerom. For pasientene betyr det at sykehuset fortsatt kan opprettholde korte ventetider.

Administrerende direktør, Per Skaugen Bleikelia (f.v.) i Stiftelsen Martina Hansens Hospital og administrerende direktør John Ivar Mejlænder-Larsen i Peab. Foto: Peab

− Vi ser nå frem til byggestart av nyfløyen som vil styrke tilbudet til våre pasienter og bidra til en enda bedre arbeidsplass for våre ansatte. Peab er en solid entreprenør med gode referanser i bransjen og vi føler oss trygg på at Peab vil ivareta våre interesser på en god måte, sier administrerende direktør Per Skaugen Bleikelia på vegne av Stiftelsen Martina Hansens Hospital.

Sykehuset holder åpent

Peabs oppdrag omfatter også tekniske arbeider i grunnen (VA og el), et nytt mindre aggregatbygg for nødstrøm og komplettering av utomhusområder. I tillegg skal Peab tilrettelegge med tiltak for sykehusets drift på utomhusområdene i byggefasen.

− Sykehuset skal være i drift i hele byggefasen. For oss blir det derfor svært viktig med god planlegging, tilrettelegging og koordinerte tiltak i og mellom prosjekt og sykehus, understreker distriktssjef Flemming Braathen i Peab.

Skal stå ferdig i 2020

Prosjektet har oppstart i mai 2018. Nybygget oppføres i plasstøpt betong, med teglfasade tilpasset eksisterende vernet bygning. I tillegg til hver etasjes hovedfunksjoner skal Peab bygge oppholdsrom, desinfeksjonsrom, medisinrom, arbeidsstasjoner, kontorer, møte/pauserom og venteområder.

Administrerende direktør Per Skaugen Bleikelia (f.v.) og styreleder Andreas Mellbye i Martina Hansens Hospital, og administrerende direktør John Ivar Mejlænder-Larsen og distriktssjef Flemming Braathen i Peab. Foto: Peab

− Vi gleder oss til å komme i gang på byggeplassen, og til å overlevere en flott ny sykehusfløy i august 2020, sier Peabs prosjektleder Mads Steiro Nylund.

Nybygget vil få følgende hovedfunksjoner:

  • Etasje U2: Teknikk
  • Etasje U1: Sterilsentral, matmottak, avfallsfasiliteter og
  • Etasje 1: Poliklinikk med undersøkelsesrom og skallareal for ytterligere fem undersøkelsesrom, samt kontor og medisinrom
  • Etasje 2: Skallareal for røntgen, gjennomlysning og areal forberedt for MR
  • Etasje 3: Sengeområde/sengerom og kontaktsmitteisolat og skallareal for ytterligere tre sengerom
  • Etasje 4: Operasjonsstue med mottak, innledning og blokaderom, sterilt lager/lager og skallareal for to operasjonsstuer
  • Etasje 5: Teknikk

Prosjekteringsgruppen omfatter Ratio Arkitekter og Norconsult. Byggherrens prosjektleder er Bjørn Hillestad Christensen.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen