Byggeskikkpris til Fauskanger barne- og ungdomsskole

Byggeskikkpris til Fauskanger barne- og ungdomsskole

Askøy kommunes Byggeskikkpris deles ut hvert annet år og det er prisen for 2013-14 som nå er tildelt Fauskanger barne- og ungdomsskole.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Skolen er tegnet av arkitekt Ola Roald, mens uteanlegget er tegnet av Norconsults landskapsarkitekter.

– Dette har vært et utfordrende og spennende prosjekt å arbeide med. Det er et stort ansvar å lage gode uteområder for barn og unge, tilpasset ulike behov, sier landskapsarkitektene Nina Dybwad og Laila Iren Isene i Norconsult i Bergen.

[img id="1"]

Bruk av bygningsmessige konstruksjoner ble et viktig grep for å svare på de klimatiske utfordringene. De store overdekkede utearealene er en av prosjektets suksessfaktorer. I tillegg til dette er prosjektet etablert med en god organisering i form av enkle, logiske forbindelseslinjer og tydelige sammenhenger mellom inne- og uteareal. Bruk av tre i fasadene og en variasjon i utforming bidrar til å skape lune, gode oppholdsarealer tett på bygget.

Juryen fremhever byggets arkitektoniske kvaliteter hvor stedstilpasning og materialbruk er forbilledlig og fremstår som eksempel til etterfølgelse. Spesielt fremheves de store overdekkende utearealene med levegger som bærende elementer. Et arkitektonisk sterkt grep som svarer til prosjektets klimatisk utfordringer med beliggenhet i et værhardt område. I tillegg hedres prosjektet for sin miljøprofil med bruk av tre og fremtidsrettede løsninger.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen