Byggherreforskriften med nye krav og revisjon

Byggherreforskriften med nye krav og revisjon

Fra 1. juli 2017 er det innført nye krav i byggherreforskriften. Endringene innebærer at oversiktslistene heretter skal føres elektronisk og at også HMS-kortnummeret til de som utfører arbeid skal føres i listene. Den gamle papirlista i perm er derfor en saga blott.

  • Juridisk
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Som med ved innføring av alle nye forskrifter har byggebransjen nok en gang måttet sette seg inn i nye krav og nye regler, denne gang Byggherreforskriften. Men heldigvis ser det ut til at det denne gangen ikke er så komplisert. Det går på mer bruk av IT nå. For seriøse aktører synes det faktisk å kunne være mange fordeler knyttet til det nye regelverket. Bedre dokumentasjonskrav vil tjene dem som intet har å skjule.

Fremtidens Byggenæring har kontaktet Advokatfirmaet Føyen Torkildsen i Oslo for å få mer kjøtt på dette beinet.

– Hvilke endringer må bransjen forholde seg til nå og eventuelt fremover?  

Advokat Thomas Strömbom forteller at alle som skal arbeide på en bygge- eller anleggsplass plikter å ha et såkalt HMS-kort, som viser deres identitet.
Advokat Thomas Strömbom forteller at alle som skal arbeide på en bygge- eller anleggsplass plikter å ha et såkalt HMS-kort, som viser deres identitet. Foto: Erik Burås / Studio B13

– Byggherreforskriften gir byggherren et selvstendig og overordnet ansvar for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på byggeplassen. Forskriften stiller blant annet krav om at det føres lister over de som utfører bygge- eller anleggsarbeid. Det er byggherrens ansvar at slike lister blir ført, forteller advokat Ottar Egset.

Bedre dokumentasjon

Egset forteller videre at elektroniske lister over dem som utfører arbeid på byggeplassen er viktig for at de sentrale aktørene på byggeplassen (byggherre, SHA-koordinator, arbeidsgiver og verneombudet), og tilsynsmyndighetene, raskt skal kunne skaffe seg oversikt over de som jobber på bygge- eller anleggsplassen. Endringene skjer som et ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, og er en videreføring av tidligere bestemmelser om plikt til å føre mannskapslister.

De elektroniske oversiktslistene skal føres og kontrolleres daglig, og skal blant annet inneholde navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen.

Godt synlige identitetskort

Sammen med sin kollega advokat Thomas Strömbom forteller Egseth også at alle som skal arbeide på en bygge- eller anleggsplass plikter å ha et såkalt HMS-kort, som viser deres identitet. Kravet om oppføring av HMS-kortnummer i oversiktslistene vil føre til at aktørene får bedre kontroll med at de som arbeider faktisk har HMS-kort. Dette vil i igjen føre til at kvaliteten på listene blir bedre. Elektronisk føring vil videre innebære at man unngår problemet med manuelt førte lister, som ofte er uleselige.

– Byggherreforskriften gir byggherren et selvstendig og overordnet ansvar for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på byggeplassen, forteller advokat Ottar Egset.
– Byggherreforskriften gir byggherren et selvstendig og overordnet ansvar for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på byggeplassen, forteller advokat Ottar Egset. Foto: Erik Burås / Studio B13

– HMS-kortet skal bæres godt synlig under opphold på bygge- og anleggsplasser, og kortet skal på oppfordring vises til Arbeidstilsynet, skattemyndighetene, politiet, verneombudet, virksomheter med ansvar for samordning av vernetiltak og byggherre, byggherres representant og SHA-koordinator, sier de to.

Ingen krav til IT-standard

I praksis innebærer regelendringen at byggherren, eller den han gir fullmakt, må ha tilgang til PC, nettbrett eller lignende for å føre oversiktslister. Det stilles ingen krav til hvilket elektronisk format oversiktslisten skal føres i. En enkel oppstilling i for eksempel Word- eller Excel-format vil være tilstrekkelig så lenge oversiktslisten har de opplysningene som kreves. På større byggeplasser kan dette også løses ved å benytte byggekortlesere som monteres på trafikknutepunkt for inn/ut registrering med HMS-kortet.

Må lagres i 6 måneder

– Oversiktslisten skal som tidligere være tilgjengelig for arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene, samt oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

– Arbeidstilsynet vil ved tilsyn kontrollere om listene er ført elektronisk. Arbeidstilsynet skal på en enkel måte få tilgang til opplysningene, for eksempel ved at byggherren har en pc eller nettbrett på bygge- eller anleggsplassen. Det er ikke krav i forskriften om at byggherren skal kunne skrive ut listen ved tilsyn, avslutter Egseth og Strömbom.

Men de legger til at det nå for øvrig pågår et arbeid med en mer grundig revisjon av byggherreforskriften. Det tas også sikte på å gi oppdaterte kommentarer og en veiledning til forskriften. Ny revidert forskrift ventes å tre i kraft i løpet av 2018.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen