Byggingen av Arkivenes hus er i gang

Byggingen av Arkivenes hus er i gang

Hele Rogalands kulturarv blir samlet under ett tak når Statsarkivet i Stavanger, Byarkivet i Stavanger, Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) og Misjonsarkivet flytter inn i Arkivenes hus på Ullandhaug. I går ble grunnsteinen til bygget lagt ned.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Arkivenes hus vil bli et sentralt kultur- og forskningssenter som vil inneholde det viktigste historiske kildematerialet fra hele Rogaland.

Bygget, med sine 70 kilometer arkiv, vil ha som formål å formidle kunnskap og gi innsikt om historie og kultur. Det omfattende materialet vil bli lett tilgjengelig for både studenter, forskere og publikum.

Arkivenes hus er tegnet av Lund & Slaatto Arkitekter for Ipark eiendom. Det skal være innflyttingsklar juni 2017.

De samarbeidende institusjonene oppbevarer materiale fra alle samfunnssektorer, fra statlig og kommunal forvaltning og fra private bedrifter og organisasjoner. Materialet spenner over 500 år, fra ca.1550 til i dag. Arkivenes hus rommer alt fra protokoller og brev, til foto, film og elektroniske data.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen