Moeleven Bygger verdens høyeste trehus. Trematerialene er limtre og massivtre.
Moeleven Bygger verdens høyeste trehus. Trematerialene er limtre og massivtre. (Foto: Moelven)

Byggutengrenser: – Moelven driver useriøs markedsføring

– Moelven driver useriøs markedsføring når de hevder at bruk av tre i bærende konstruksjoner kan redusere utslippene til materialproduksjon med 85 %, sier Vetle Houg i Byggutengrenser.

  • Tre
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I flere artikler og filmer knyttet til oppføringen av Mjøstårnet hevder Moelven at klimagassutslipp kan reduseres med opptil 85 % ved å bruke tre framfor andre materialer i bæresystemer. Tallet er tatt fra en masteroppgave, skriver Byggutengrenser.

– Å bruke en masteroppgave som faktagrunnlag for å markedsføre bruk av tre i høyhus er useriøst. Oppgaven er gjennomført med bruk av ulike metoder og varierende antakelser om systemgrenser og andre viktige parametere, sier Vetle Houg, daglig leder i Byggutengrenser.

– Moelven er landets største byggevareprodusent, og jeg forventer høyere grad av seriøsitet fra deres side. Dette er ikke et konstruktivt bidrag til den kunnskapen vi trenger i materialdiskusjoner, påpeker Houg og viser til at det for Mjøstårnets del er det ikke engang utarbeidet et klimaregnskap.

– Det er ulike forutsetninger og muligheter i alle bygg. Med god prosjektering og riktig bruk av betong vil du også oppnå lave karbonavtrykk. I tillegg har betong svært lang levetid, lavt vedlikeholdsbehov og trygghet mot brann og råte. Det er jo et vesentlig poeng at bygget skal kunne brukes problemfritt i år etter år.

Østfoldforskning har gått gjennom faktagrunnlaget i fem studier, rapporter og oppgaver som ofte har blitt trukket fram i diskusjoner om tre og betong, og som alle er av nyere dato. Gjennomgangen viser for eksempel at det blir benyttes svært ulike verdier for ulike materialer samt at konstruksjonene bare er optimalisert for ett materiale, skriver Byggutengrenser.

– Det er krevende å gjøre gode livsløpsvurderinger av bygg, du er avhengig av høy kompetanse og solid metodikk. Nå er det lansert en ny standard for klimagassberegninger i bygg, og jeg håper dette vil bidra til større grad av seriøsitet på dette området, sier Vetle Houg.

JURIDISK/ 9. november 2018

Hvilket ansvar har hovedentreprenøren?

En aktuell problemstilling i bygge- og anleggsbransjen er om en hovedentreprenør kan holdes ansvarlig for en underentreprenørs merverdiavgiftsforpliktelser. Fremtidens byggenæring har snakket med senioradvokat Kari-Ann Mosti fra advokatfirmaet Grette. Hun er ekspert på merverdiavgift, og har mer enn 20 års erfaring på området. Les hele saken

Til toppen