Bygninger er materialbanker

Bygninger er materialbanker

Som rådgiver for eiendomsutviklere opplever jeg økt interesse for å bidra i sirkulærøkonomien. Dette er godt nytt for bransjens samlede klimagassutslipp og avfallsreduksjon. Mitt råd er å tenke på bygninger som materialbanker.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kronikk av Asbjørg Næss, Sivilingeniør Civitas. Blogginnlegg fra FutureBuilts.

Når du bygger nytt:

  • Tenk kreative, fleksible løsninger som muliggjør at bygningen enkelt kan tilpasses endret bruk
  • Velg produkter med lang levetid, som er reparerbare, kan demonteres for ombruk eller materialgjenvinnes

Når du river eller bygger om:

  • Skap muligheter for andre ved å kartlegge, dele informasjon om og tilgjengeliggjøre brukte gjenstander og bygningsdeler i et marked
  • Vær kreativ når du vurderer ombruk av bygningsmaterialer og -produkter i egne prosjekter

Hva er ombruk og gjenbruk?

Det mest klimavennlige er å unngå at avfall oppstår. Deretter kommer ombruk og gjenbruk i nevnte rekkefølge. Ombruk betyr ny bruk av noe i sin opprinnelige form. For eksempel ombruk av et vindu med karm eller en fasadeplate. Gjenbruk betyr å gjenvinne materialer. For eksempel at treverk eller metall kildesorteres og benyttes til å lage noe nytt i tre eller metall.

Få bruktmarkeder for bygningsprodukter tilgjengelig i Norge i dag.

- Asbjørg Næss

Regjeringskvartalet som case

Ett av målene for Regjeringskvartalet er ressursoptimalisering. I forbindelse med reguleringsprosessen hjalp jeg Statsbygg med å kartlegge byggene som skal rives. Inneholder de noe som kan ombrukes eller gjenbrukes?

Følgende spørsmål ble stilt: Har bygningsdelene bruksverdi i form av restlevetid? Har bygningsdelene økonomisk verdi? Dvs at de kan brukes på nytt og erstatte nyinnkjøpte produkter? Er det kostnader forbundet med ny bruk og finnes et marked?  

Asbjørg Næss er sivilingeniør og rådgiver i Civitas for offentlige og private aktører som jobber med byutvikling, klima og miljø. Hun har ansvar for prosjektledelse for større reguleringsplaner og er blant annet fagansvarlig for miljø i Bjørvika Infrastruktur. Asbjørg Næss var miljøsjef for den nye terminalen på Gardermoen. Foto: Civitas

Kartleggingen og analysen viste at mye fra Regjeringskvartalet kan ha verdi i et bruktmarked. Samtidig ble det avdekket at markedet for omsetning av brukte bygningsdeler fungerer dårlig. Kanskje største begrensning i dag?

Utfordringer i dagens bruktmarked

De som river opplever at det er billig å levere riveavfall og dyrt å leie arbeidskraft. Demontering blir mer kostbart enn riving. Få bruktmarkeder for bygningsprodukter tilgjengelig i Norge i dag.

De som bygger nytt tenker: Hvorfor kjøpe brukt når det finnes mye billig nytt? Kunden er kresen: Alt skal være moderne/tidsriktig. Også kjøper kjenner til få eller ingen bruktmarkeder for bygningsprodukter.

Løsningen?

Vi trenger pilotprosjekter og nye digitale delingsplattformer for brukte bygningsprodukter. Andre land er foran oss her. Det gir grunn til optimisme. Myndighetene kan begynne å se på avfallspolitikk som sysselsettingspolitikk. Ombruk, materialgjenvinning og reparasjon er måter å skape nye arbeidsplasser på her hjemme som erstatning for import.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen