Dårlig energistandard på norske boliger

Dårlig energistandard på norske boliger

Under halvparten av norske boligeiere mener boligen deres har en god energistandard. Enova mener det er grunn til å tro at det står enda verre til med norske boliger.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I Klimabarometeret som TNS Gallup la fram tidligere i sommer vurderer bare 47 prosent av norske boligeiere energistandarden på egen bolig som god. Den lave andelen overrasker ikke Enova.

– Bare 12 prosent av norske boliger er bygget etter år 2000. De fleste norske boliger har en energistandard som ikke kan sammenlignes med boligene som bygges i dag. I tillegg viser undersøkelser at boligeiere som gjør større rehabiliteringer ikke griper sjansen til å energioppgradere boligen samtidig. Det er synd, for da blir det lenge til neste gang samme anledning til å heve energistandarden byr seg, sier markedssjef for bolig i Enova, Anna Barnwell.

Overvurderer standarden i egen bolig

Klimabarometeret viser at 29 prosent mener at energistandarden i egen bolig verken er bra eller dårlig, mens bare 17 prosent vurderer standarden som direkte dårlig. Enova mener andelen som bor i en bolig med dårlig energistandard i realiteten er mye høyere.

– Om vi legger statistikk fra Energimerket til grunn, har halvparten av norske boliger de to dårligste energikarakterene, altså en F eller G. Dagens standard tilsvarer en C, og mindre enn tjue prosent har C eller bedre.

Barnwell tror en overvurdering av energistandarden bidrar til at færre gjør omfattende energitiltak.

– Mange reflekterer nok ikke mye over dette, men de som har bodd i både en dårlig isolert og en godt isolert bolig gjennom en kald vinter vet hvor stor forskjellen er. Å gjøre energitiltak i boligen handler ikke bare om å spare energi, det øker også trivselen i boligen. I Klimabarometeret ser vi nå at omtrent like mange oppgir økt bokomfort som motivasjon for energitiltak som reduserte energiutgifter.

Støtte å hente

Barnwell synes det er inspirerende å se at mange også oppgir klima som motivasjon for energitiltak i boligen.

– Energitiltak i hjemmet er en fin måte å bidra på veien til lavutslipssamfunnet, samtidig som du øker bokomforten og reduserer energiutgiftene.

Hun håper mange nå benytter sommeren til å ruste boligen for vinteren.

– Noen har kanskje planlagt å bruke skattepenger eller feriepenger til oppussing. Husk da å energioppgradere samtidig. Om du for eksempel skal bytte kledning, benytt anledningen til å etterisolere.

Barnwell minner også om at det kan være økonomisk støtte å hente.

– Enova kan bidra med tilskudd til å benytte en energirådgiver som kartlegger energibruk i boligen din og foreslår hvilke energitiltak som vil monne. Fra i år har dessuten alle som oppgraderer til dagens energistandard rett på inntil 100.000 kroner tilbake gjennom Enovatilskuddet. Det er et tilbud som har blitt svært godt mottatt, og allerede har 115 boligeiere fått støtte gjennom det nye tilbudet. I tillegg gir også 13 andre mindre og større energitiltak rett til penger tilbake.

IOT/23. mai 2018

IoT-sensorer er kun et middel – ikke et mål

Det snakkes mye om digitale sensorer i bransjen. Dette omtales ofte som nyeste nytt, men det er det ikke. Fakta er at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg har vært i bransjen. Forskjellen er at sensorene nå er mye mer tilgjengelige – både teknologisk og økonomisk. Les hele saken

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

HMS/22. mai 2018

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav Les hele saken

Til toppen