Deler kunnskap for et tryggere Norge

Deler kunnskap for et tryggere Norge

Forsvarsbyggs kunnskap om sikring av bygg og eiendom blir bok.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Sikringstiltak i forbindelse med bygg og eiendom har i lang tid vært noe Forsvaret, og et lite knippe andre offentlige aktører, har drevet med. 22. juli 2011 ble derimot sikkerhetssituasjonen vesentlig endret, og temaet har siden stått høyt på dagsorden i både offentlig og privat sektor.

Viktig håndbok

Forsvarsbygg deler nå sin ekspertkompetanse på området med alle som trenger den, ved å gi ut en oppdatert versjon av Sikringshåndboka. Med dette blir militær spisskompetanse opparbeidet gjennom mange år tilgjengelig for alle som jobber med forebyggende sikkerhetstiltak.

– Sikringshåndboka er laget for å formidle kunnskap om hvordan man sikrer verdier i eiendom, bygg og anlegg mot terror, sabotasje, spionasje og annen kriminalitet, og er ment å kunne brukes både som et oppslagsverk og som en lærebok innenfor fagfeltet, sier direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg.

– Helhetlige og gjennomtenkte sikringsløsninger i og rundt sentrale bygninger og funksjoner i landet er stadig aktuelt, og økt kunnskap om hvordan dette gjøres riktig, er et viktig bidrag til et tryggere Norge, sier han.

Statens rådgiver

Sikringshåndboka er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg. Senteret ble opprettet i 2012 som statens rådgiver for beskyttelse og sikring av eiendommer, bygg og anlegg, og er organisert som en egen enhet i Forsvarsbygg.

– Kompetansesenteret leverer sikkerhetsfaglig rådgivning til byggeprosjekter i forsvarssektoren og staten for øvrig, og oppdragsmengden har siden oppstarten vært jevnt økende, sier leder for senteret, Helge Langberg.

Han opplever også at det er stor interesse for Sikringshåndboka blant sikkerhetsledere, prosjektledere, fagpersoner og beslutningstakere.

– Boka er et hjelpemiddel for planlegging, prosjektering og gjennomføring av sikringstiltak og gir råd om løsninger etter gjeldene krav og aktuelle trusler. Den har blitt svært godt mottatt, sier Langberg.

2. utgave

Sikringshåndboka ble første gang utgitt av Forsvarsbygg i 2005, og har ikke blitt vesentlig oppdatert siden. Dagens trusselbilde, og sikkerhetslovens forskrift om objektsikkerhet, stiller krav til beskyttelse og sikring av viktige funksjoner i samfunnet. Andreutgaven av boka er derfor omfattende revidert og oppdatert på alle fagfelt.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen