Deler kunnskap for et tryggere Norge

Deler kunnskap for et tryggere Norge

Forsvarsbyggs kunnskap om sikring av bygg og eiendom blir bok.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Sikringstiltak i forbindelse med bygg og eiendom har i lang tid vært noe Forsvaret, og et lite knippe andre offentlige aktører, har drevet med. 22. juli 2011 ble derimot sikkerhetssituasjonen vesentlig endret, og temaet har siden stått høyt på dagsorden i både offentlig og privat sektor.

Viktig håndbok

Forsvarsbygg deler nå sin ekspertkompetanse på området med alle som trenger den, ved å gi ut en oppdatert versjon av Sikringshåndboka. Med dette blir militær spisskompetanse opparbeidet gjennom mange år tilgjengelig for alle som jobber med forebyggende sikkerhetstiltak.

– Sikringshåndboka er laget for å formidle kunnskap om hvordan man sikrer verdier i eiendom, bygg og anlegg mot terror, sabotasje, spionasje og annen kriminalitet, og er ment å kunne brukes både som et oppslagsverk og som en lærebok innenfor fagfeltet, sier direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg.

– Helhetlige og gjennomtenkte sikringsløsninger i og rundt sentrale bygninger og funksjoner i landet er stadig aktuelt, og økt kunnskap om hvordan dette gjøres riktig, er et viktig bidrag til et tryggere Norge, sier han.

Statens rådgiver

Sikringshåndboka er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg. Senteret ble opprettet i 2012 som statens rådgiver for beskyttelse og sikring av eiendommer, bygg og anlegg, og er organisert som en egen enhet i Forsvarsbygg.

– Kompetansesenteret leverer sikkerhetsfaglig rådgivning til byggeprosjekter i forsvarssektoren og staten for øvrig, og oppdragsmengden har siden oppstarten vært jevnt økende, sier leder for senteret, Helge Langberg.

Han opplever også at det er stor interesse for Sikringshåndboka blant sikkerhetsledere, prosjektledere, fagpersoner og beslutningstakere.

– Boka er et hjelpemiddel for planlegging, prosjektering og gjennomføring av sikringstiltak og gir råd om løsninger etter gjeldene krav og aktuelle trusler. Den har blitt svært godt mottatt, sier Langberg.

2. utgave

Sikringshåndboka ble første gang utgitt av Forsvarsbygg i 2005, og har ikke blitt vesentlig oppdatert siden. Dagens trusselbilde, og sikkerhetslovens forskrift om objektsikkerhet, stiller krav til beskyttelse og sikring av viktige funksjoner i samfunnet. Andreutgaven av boka er derfor omfattende revidert og oppdatert på alle fagfelt.

BÆREKRAFT/25. mai 2018

Stor interesse for mer kunnskap om bærekraftig bygg

Nordens største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur kommer for første gang til Oslo i oktober. Danskene bak møtestedet har blitt godt mottatt med mange henvendelser fra interesserte utstillere, og har oppstartet samarbeid med blant andre Bellona, OREEC og Omsorgsbygg. Les hele saken

BYUTVIKLING/25. mai 2018

Fra sentrumsdød til sentrumsglød

Kullkranbrua løfter den slitne havna i Aarhus. Den nedlagte flyplassen huser et kunst- og kultursenter. Den tomme butikken har blitt pop-up-shop, verksted, drivhus og grendehus. Torsdag 31. mai åpner DOGA to store utstillinger som viser hvordan vi kan ta i bruk byenes ressurser på nye måter og skape nytt liv i tomme lokaler. Les hele saken

Til toppen