Deltar i EUs største forskningsprogram

Deltar i EUs største forskningsprogram

Boligbygg har fått innvilget prosjektforslaget innsendt til Horizon2020 – EUs største forsknings- og utviklingsprogram, og er nå en del av en prosjektgruppe med 12 partnere fra åtte land.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det aktuelle prosjektet er fasaderehabiliteringen av åtte boliger i Haugerud senter 17–19, som er valgt ut som et av til sammen tre demonstrasjonsbygg. Fasaderehabiliteringen blir en del av prosjektet 4RinEU, med prosjektmålene redusert energiforbruk, kortere byggetid og kostnadsreduksjon.

[factbox id="1"]

Ledes av italiensk forskningssenter

Prosjektet vil ledes av forskere fra et italiensk forskningssenter, The European Academy of Bozen (EURAC). SINTEF er en av partnere i prosjektet, og vil følge opp prosjektet i Norge.

Metoden som skal tas i bruk innebærer bruk av prefabrikkerte fasademoduler som er tilpasset bygget, med integrert teknologi for distribusjon av varme og ventilasjon. Andre tiltak, som bruk av solenergi og bergvarme, vil også bli vurdert. Rask byggetid og prefabrikkerte løsninger vil ikke bare redusere byggetiden, men også medføre mindre belasting for beboerne i gjennomføringsfasen. Selve metoden og utførelsen vil bli planlagt i detalj i prosjekteringen, som starter opp høsten 2016.

Unikt nettverk

– Dette er vi veldig glade for, sier direktør Jon Carlsen i Boligbygg.

– Ikke bare vil dette være økonomisk lønnsomt, fordi vi får støtte til prosjektet, vi vil også få være med i et unikt nettverk av forskere i verdenseliten på dette området. Vi vil få en anledning til å lære om ny teknologi, og til å opparbeide oss kompetanse i arbeidet med energieffektivisering.

TRE/10. desember 2018

Mener prefabrikkert konstruksjon er en bedre måte å bygge på

Blueprint Robotics produserer prefabrikkerte, tilpassede treelementer til husbygging. Alle elementene inkluderer Kerto® LVL-produkter (laminert finertre) fra Metsä Wood. Begge selskapene mener at prefabrikkert trekonstruksjon kan gjøre byggeprosessen rask, enkel og grønn. Les hele saken

Til toppen