Den gylne hjelmen til det heldigitale byggeprosjektet på Gol blir selvsagt levert på heldigitalt vis - av en drone.
Den gylne hjelmen til det heldigitale byggeprosjektet på Gol blir selvsagt levert på heldigitalt vis - av en drone. (Foto: Cecilie Skogheim / Hallingdølen)

Den gylne hjelm til Gol

Norges første heldigitale byggeplass er tildelt Statsbyggs gjeve sikkerhetspris.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Gol sambruksstasjon og døgnhvileplass har allerede fått mye oppmerksomhet for å teste ut nye digitale løsninger i praksis. Nå tildeles Statsbyggs første heldigitaliserte prosjekt også Den gylne hjelm for arbeidet som er gjort innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

– Det er svært gledelig å motta denne prisen! Vi har hele tiden hatt mye engasjement for sikkerhet og stor forståelse for hvilke farer som kan oppstå på byggeplassen, sier prosjektleder Bjarni Einarsson i Statsbygg.

I juryen begrunnelse legges det vekt på nettopp dette med digitale løsninger:

«Alle aktørene har vært engasjert i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom alle faser. Prosjektleder har tilrettelagt for innovasjon og det er tatt i bruk i ny teknologi».

Blant annet har prosjektet benyttet seg av et sikkerhetsdataspill. En digital oppslagstavle har gjort informasjonsflyten bedre og enklere. En borerobot, som sparer arbeiderne for tungt og krevende arbeid, har også vært et helsefremmende tiltak.

– Alt dette har bidratt til en enda tryggere byggeplass, sier Einarsson.

Viktig mål

Den gylne hjelm er en pris Statsbygg deler ut til egne prosjekter som fokuserer på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen. Som en av Norges ledende byggherrer arbeider Statsbygg aktivt mot målet om at alle skal komme uskadet hjem fra jobb.

Prosjektleder Einarsson gleder seg også over at lokale entreprenører som Mest Bygg AS kan arbeide målrettet og bruke teknologi aktivt for å sikre en trygg og god arbeidsplass.

– Alle ledd har bidratt aktivt. Null skader og svært høy rapportering fra alle aktører viser at digitaliseringen fungerer veldig bra, sier han.

Gol sambruksstasjon og døgnhvileplass er en del av Statsbyggs Digibygg-satsning, som handler om å utnytte den digitale og teknologiske utviklingen på en bedre måte. Læringen fra dette prosjektet vil være med på å forme fremtidige prosjekter med tanke på hvordan prosjekter planlegges, gjennomføres og driftes.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen