Det åpne regjeringskvartalet

Det åpne regjeringskvartalet

Det nye regjeringskvartalet har fått mye oppmerksomhet i media, og flere engasjerer seg i debatten om størrelsen på bygget og arealet. Vi har snakket med Hege Njaa Aschim i Statsbygg, om sikkerhetsaspektene, utformingen og viktigheten av prosjektet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbygg har i sin miljøstrategi som ambisjon at alle nybygg skal være nullutslippsbygg. Dette ønsker de ikke å vike vekk fra i det nye regjeringskvartalet, men de forventer å møte utfordringer til dette i prosjektet.

Vi vil ivareta de regulære kravene som foreligger når vi skal begynne å bygge

- Vi vil ha høye miljøambisjoner for området. Vi vil ivareta de regulære kravene som foreligger når vi skal begynne å bygge, og så strekke oss forbi disse. Samtidig vet vi at dette vil bli komplekse bygg med spesielle krav. Da må vi se på hva som er hensiktsmessig og mulig å få til, forteller Njaa Aschim til Fremtidens Byggenæring.

- Bygget skal også kunne driftes og vedlikeholdes på en effektiv, miljøvennlig og økonomisk måte. Det vil bli et veldig stort område som vil omfatte både inne- og utearealer.

[img id="1"]

Balansen mellom sikkerhet og åpenhet

De seks ideene for det nye regjeringskvartalet er utviklet av seks arkitekt- og konsulentteam. I tillegg har en gruppe arkitektstudenter levert ett forslag. Disse har et klart fokus på at regjeringskvartalet skal være et åpent sted med grøntarealer, parker og skoger, hvor alle skal kunne delta og være tilstede. Det skal være et åpent og demokratisk område.

Samtidig som dette er et viktig premiss for regjeringen, er også sikkerhet en svært viktig faktor. Sikkerhet skal hele tiden integreres i planleggingen.

- Det skal tas stilling til hvor tett vi skal bygge opp til andre bygninger, veier og samferdselsarealer. Under høyblokken er en tunell som stiller seg som en sikkerhetsproblematikk. Dette er noe vi kan ta hensyn til, og la være å bygge over tunnelen, forteller Njaa Aschim.

Det skal tas stilling til hvor tett vi skal bygge opp til andre bygninger, veier og samferdselsarealer

Ønsket om et åpent og demokratisk byrom rundt regjeringskvartalet kan få mange til å spørre seg om dette strider i mot de nødvendige sikkerhetstiltakene for området og bygget. Njaa Aschim mener det er viktig med en god balanse.

Området skal være et godt tilskudd til byen og for alle som oppholder seg her

- Området skal være et godt tilskudd til byen og for alle som oppholder seg her. Samtidig er det et sted hvor regjeringen skal kunne gjøre jobben sin. Derfor er det viktig å ha en balanse mellom åpenhet og lukkede områder, forklarer Njaa Aschim.

- Vi ser også i andre land at det er mulig å kombinere store bygninger hvor befolkningen ferdes, med strenge krav til sikkerhet. Vi oppfordrer til å tenke to ting på en gang. Vi er et demokrati, dette ønsker vi fortsatt å være.

En ny bydel

Det nye regjeringskvartalet skal romme 5700 arbeidsplasser, og har en brutto arealnorm på 23-25 kvadratmeter per ansatt. Byggene vil bli store, og vil ha en tydelig påvirke bybildet. Dette har resultert i kritikk fra befolkningen.

[img id="2"]

- Det vil sannsynligvis bli nye og store og nye bygninger som helt klart vil påvirke bybildet. Det vil utvikles på et veldig stort område som omtrent vil kunne virke som en ny bydel. Da er det viktig hvordan byggene utformes, mener Njaa Aschim.

Regjeringen har satt premissene for prosjektet, og Statsbygg må ta utgangspunkt i tomtearealet de har til rådighet.

- Vi forholder oss til dette og ser hvordan vi kan løse oppgaven vår innenfor disse rammene. Noen mener det kan bli trangt, mens andre mener det vil fungere fint.

Et viktig bygg for befolkningen

Njaa Aschim mener det vil komme ytterligere kritikk og sterke meninger rundt prosjektet etter hvert som det utvikles. Grunnen for dette ligger i det såre og sterke forholdet mange har til området og bygget. Dette ser hun også på i andre prosjekter der det bygges på store områder som befolkningen har et forhold til.

Det vil vekke følelser hos folk uansett hvordan vi velger å utvikle prosjektet

- Det vil vekke følelser hos folk uansett hvordan vi velger å utvikle prosjektet. Vi ser frem til utfordringen med en porsjon ydmykhet. Det er og blir et område med sterk symbolikk som vil bety noe for mange mennesker. Men dette kan bli et symbol på det norske demokratiet, avslutter Hege Njaa Aschim til Fremtidens Byggenæring.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen