Det bygges boliger som aldri før

Det bygges boliger som aldri før

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 9 prosent fra februar til mars, viser sesongjusterte tall fra statistikken Byggeareal. Det var også en økning for andre typer bygninger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, med en utflating på et rekordhøyt nivå de siste tre månedene.

[img id="1"]

Økning for andre bygg enn boliger

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk opp med 14 prosent fra februar til mars. Den langsiktige trenden viser at det har vært en økning i bruksareal til andre bygg siden april 2015, med en påfølgende nedgang de siste sju måneder.

[img id="2"]

Over 20 prosent vekst siste tolvmånedersperiode

I tidsrommet april 2016-mars 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 38 100 nye boliger. Det er en økning på 21 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 6 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 15 prosent mer enn i perioden før.

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

Til toppen