Det er i snitt 10 drept og 10 000 skadet hvert år

Det er i snitt 10 drept og 10 000 skadet hvert år

Statistikken viser at det er mange mennesker som rammes av alvorlige ulykker på norske bygg- og anleggsplasser. Mye bra har skjedd. Men det må enda mer innsats til for å skape et skadefritt arbeidsmiljø.

  • Rådgivning
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

De siste årene har det i gjennomsnitt omkommet 10 personer på norske bygge- og anleggsplasser, og omtrent 10.000 blir skadet hvert år. Slik kan det ikke fortsette.

Slik innledes det charteret som mange partnere satt sin signatur på i forrige uke.

Samarbeidet startet i 2014 i en erkjennelse om at noe måtte gjøres. Under SHA-dagene fornyet partene sin forpliktelse ved å signere på nytt.

Charteret og arbeidsplan for 20172018 finner du her.

Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring

– Det har skjedd mye bra. Men det er på tide å skape ytterligere engasjement, sier Bettina Sandvin som leder byggherreseksjonen i Vegdirektoratet.

– Charter-samarbeidet er svært positivt. Vi har blant annet kommet i tettere inngrep med de øvrige statlige byggherrene om skadeforebyggende arbeid, sier hun.

[img id="1"]

Kari Sandberg, direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), leder charterets styringsgruppe. Det foregår arbeid i en rekke undergrupper. De statlige byggherrene har hyppig kontakt i sin arbeidsgruppe.

Partene i Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring består av representanter fra myndighetene, byggherrer, prosjekterende, utførende, arbeidstakerne og NTNU.

Gode holdninger i alle ledd

– Skal vi skape en skadefri bygge- og anleggsnæring, betinger dette gode systemer, god kompetanse og gode holdninger i alle ledd. Det å unngå skader krever både at den enkelte part tar et selvstendig ansvar og at vi gjennom gjensidig involvering skaper en kollektiv innsats fra alle i næringen. Dette er et samarbeid for sikkerhet, sier, Kari Sandberg.

Flere tiltak videreføres fra forrige periode, og det skal også jobbes videre med spredning av de tiltak, veiledere og verktøy som er utarbeidet, parallelt med nye tiltak og forslag som skal utredes videre. Blant annet videreføres tematikken rundt en obligatorisk sikkerhetsopplæring.

– Ett av de sentrale tiltakene i den nye planen 2017-2018 er samlinger med og for toppledere hos hver av aktørene for å sørge for forankring av forpliktelsene i Charteret, sier Sandberg.

SOLENERGI/24. april 2019

Bislett stadion er først i Norge med lagring av solenergi på brukte bilbatteri

Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler. Les hele saken

Til toppen