Solcellene vil produsere 134 025 kWh årlig, som tilsvarer et årlig forbruk for syv eneboliger.
Solcellene vil produsere 134 025 kWh årlig, som tilsvarer et årlig forbruk for syv eneboliger. (Foto: Tove Lauluten / Statsbygg)

Det første på Hamar

Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar, ble det første offentlige bygget på Hamar med solcelletak. Anlegget ble åpnet denne uken av regiondirektør Beate Bomann-Larsen i Statsbygg.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Solcelleanlegget på Campus Hamar består av 618 paneler og  dekker i overkant av 1000 kvadratmeter av takflaten. Solcellene vil produsere 134 025 kWh årlig, som tilsvarer et årlig forbruk for syv eneboliger. Solcellene gir en reduksjon i CO2 utslipp på 11 000 kg per år, og gir strøm til 10 000 kvadratmeter store arealer på Campus Hamar. 

Miljøvennlig høgskole

Solcelleanlegget er delfinansiert med en grønn tilleggsavtale til husleiekontrakten mellom Høgskolen i Innlandet og Statsbygg. Høgskolen er i fremste rekke når det gjelder bruk av miljøvennlige løsninger. Ett eksempel på dette er Campus Evenstad, der Norges første nullutslippsbygg ligger. På Evenstad finnes blant annet et gassifiseringsanlegg som lager varme av kortreist flis og et klimavennlig solcelletak på 470 kvadratmeter.

BIM/24. september 2018

Cramo lanserer BIM-tjenester

I mai i år inngikk Cramo avtale med Pro-Consult for å kunne utvikle konsepter og tjenester med smart teknologi. Cramo satser tungt på digitalisering, og målet er å bidra til mer effektiv prosjektledelse og prosjektgjennomføring, som gir lønnsom og bærekraftig vekst i bygg- og anleggsbransjen. Les hele saken

DIGITALE VERKTØY/24. september 2018

Vil bli blant Norges fremste innen digitale verktøy for BA næringen

Devinco i Trondheim kjøper majoriteten av aksjene i Bergensbedriften Mobile Worker, og de ansatte vil utgjøre de resterende eierne. Samlet vil de to selskapene få over 80 ansatte og en forventet omsetning på nærmere 100 millioner i 2018, og dermed bli en av Norges største kompetansemiljø innen digitale og skybaserte løsninger for bygg- og anleggsbransjen. Les hele saken

Til toppen