Konsernsjef Jørgen Evensen i BetonmastHæhre «gründet» Betonmast her i landet sammen med Peter Sandrup for 11 år siden, og selskapet har hatt en enorm vekst siden da.
Konsernsjef Jørgen Evensen i BetonmastHæhre «gründet» Betonmast her i landet sammen med Peter Sandrup for 11 år siden, og selskapet har hatt en enorm vekst siden da. (Foto: Julia Naglestad / Studio B13)

Det handler om mennesker

-Med en bedrift som nærmer seg 10 milliarder kroner i omsetning, handler det likevel om mennesker. Gode hoder og flinke hender som kan gjøre jobben hver eneste dag. Og som kan bidra til vår videre vekst.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Konsernsjef Jørgen Evensen i BetonmastHæhre «gründet» Betonmast her i landet sammen med Peter Sandrup for 11 år siden, og selskapet har hatt en enorm vekst siden da. Selskapsnavnet er imidlertid hentet fra oppstarten av det opprinnelige selskapet i 1927, da «betong» ble skrevet uten g på slutten. Mye har imidlertid skjedd siden da, og dagens BetonmastHæhre er blitt et selskap som både vokser organisk, men også har vist en relativt velvoksen appetitt på andre selskaper i bransjen.

Svært mye egeneid

Selskapet vårt er 65% eiet av våre egne medarbeidere. Og alle som jobber her, vet at det er viktig for vår felles fremtid at vi må satse nettopp på de gode hodene og de flinke hendene, forteller Evensen.
Selskapet vårt er 65% eiet av våre egne medarbeidere. Og alle som jobber her, vet at det er viktig for vår felles fremtid at vi må satse nettopp på de gode hodene og de flinke hendene, forteller Evensen. Foto: Julia Naglestad / Studio B13

Det som kanskje først springer en i øynene når man begynner å se nærmere på selskapet, er den solide forankringen man har hos sine egne ansatte. Hele 65% av aksjene er nemlig eid av selskapets egne folk, noe som er langt ut over det som er vanlig i bedrifter av en slik størrelse. Og veksten har virkelig vært eventyrlig siden den spede oppstarten for 11 år siden. Virkelig store ble man likevel ved fusjonen mellom Betonmast og Hæhre Isachsen i januar i år. Ved å slå seg sammen ble de til et av de største og mest komplette selskapene innenfor norsk bygge- og anleggsvirksomhet. Den gangen het det i meldinger fra det fusjonerte selskapet at det var en «offensiv satsing for å legge til rette for økt vekst og lønnsomhet». Den gangen hadde det nyfusjonerte selskapet rundt 2200 ansatte, og en forventet omsetning i 2017 på rundt 9 milliarder kroner.

– Men mye har skjedd etter det, konsernsjef Jørgen Evensen?

– Ja, det skjer ganske så mye hele tiden hos oss. Siden januar har vi vokst til om lag 2500 ansatte, og har en forventning om en omsetning i inneværende år på rundt 10 milliarder kroner. Det er viktig å være klar over at veksten vår på ingen måte bare er et resultat av oppkjøp og fusjoner. Vi vokser også ganske betydelig organisk, og denne kombinasjonen tegner bra for fremtiden, understreker han.

Kompleks historie

Fusjoner av så store selskaper som det er snakk om her, er en komplisert affære. Det er sjelden de er vellykket, fordi det gjerne er bedrifter med sterk bedriftskultur som avviker til dels betydelig, og det derfor kan være vanskelig å forene bedriftenes historie til en, større og kraftigere enhet. Men unntakene finnes, og BetonmastHæhre tegner til å bli en av dem. Dette til tross for at man naturlig nok må ha full produksjon under integreringsprosessen, og at det faktum neppe bidrar alt for positivt til et vellykket resultat. Nå har man likevel nådd et resultat der kunder og samarbeidspartnere møter et selskap som er kvalitetsbevisst, klare til å levere gode resultater, fremdrift i henhold til avtaler, og ikke minst er et godt selskap å jobbe i. BetonmastHæhre er nå vokst til å bli den fjerde største blant bygge- og anleggsfirmaene her i landet, og det driver også relativt betydelig innenfor eiendomsutvikling.

– Vi er et stort selskap med en variert og spennende bakgrunn som har rigget oss for videre vekst, men som også er bevisste på å levere gode anlegg og bygg til kundene våre. Vi er en seriøs leverandør, som i alle ledd skal være bevisste på at vi gjennom vår måte å arbeide på, også sender signaler til markedet, sier han.

Seriøs leverandør

– Er det i det hele tatt mulig å bli så store som dere er blitt, uten å ha fokus på seriøsitet?

– Nei, det tror jeg ikke. Men for å snakke for oss selv, vil jeg understreke vårt fokus på seriøsitet. Mange vil huske at Oslo kommune har laget retningslinjer for sine leverandører som sier noe om at man ikke skal ha flere enn 2 nivåer underleverandører. Det er ikke uten videre enkelt å få til dette for enkelte aktører. Og vi vet det, fordi vi selv har innført dette for en god stund siden. Det krever at man hele tiden er bevisst på hvordan man driver sin virksomhet, og at man påser at de retningslinjer som er gitt, faktisk blir etterlevet. Vi har mange og store kunder, og er opptatt av å vise den styrke og utvikling som kreves av et selskap som oss, for at vi skal kunne fortsette vår positive fremgang. Det kan vi utelukkende gjøre dersom vi samtidig er tydelige på vårt ønske om en tvers igjennom seriøs drift, der vi unngår å knytte til oss noen av de useriøse aktørene som finnes der ute, slår han fast.

«Det er menneskene dette konsernet her består av, som virkelig er grunnlaget for den videre veksten som vi vet vil komme.»

- Jørgen Evensen

Blant de store kundene BetonmastHæhre har i sin portefølje er for tiden er Nye Veier, en rekke kommuner og OBOS, samt en rekke andre store boligutviklere.

Ingeniør og gründer

Jørgen Evensen selv kommer fra Sarpsborg, og er utdannet ingeniør. Han har bakgrunn fra prosjektarbeide innenfor store selskaper som NCC og andre. Selv sier han at han har drevet et helt liv innenfor prosjektorganisasjoner, og det var vel knapt overraskende for noen da han sammen med Peter Sandrup mottok hedersprisen «EY Entreprenør of the Year» da dette ble arrangert i Norge i 2016. Dette er en meget prestisjetung pris, som også gav vinnerne en sjanse til å representere Norge på samlingen av entreprenører og innovatører fra innpå 60 land, som var samlet i Monaco i juni 2017 for å «inspirere, identifisere og hylle» verdens mest suksessrike vekstskapere og entreprenører. Disse ansees for å være fundamentalt viktige for utviklingen av økonomien i verden. De skaper jobber, og ikke minst innovative og konkurransedyktige produkter og tjenester. Ofte ser man også at nettopp disse menneskene er viktige bidragsytere i sitt lokalsamfunn.

– Hva er vanskelighetene med å jobbe med prosjekter? Må man ikke da bygge opp en helt ny bedrift fra byggeplass til byggeplass?

– Hos oss er ikke det noe problem, understreker Evensen. Det skyldes i stor grad at de fleste hos oss er fast ansatte, og at de dermed jobber ofte sammen. Det betyr at det ikke bare blir et samarbeide som strekker seg over ett enkeltprosjekt, men gjennom mange. Dermed blir det de samme menneskene som i prosjekt etter prosjekt finner sammen, og som finner de gode løsningene. Vi kunne aldri klart å gjøre det vi har utrettet uten de dyktige og kompetente medarbeiderne våre, slår han fast. 

Handler om mennesker

– Dette siste er vel et utsagn som svært mange ledere kommer med i ett sett, uten at bedriftene de leder, vokser inn i himmelen?

-Med en bedrift som nærmer seg 10 milliarder kroner i omsetning, handler det likevel om mennesker. Gode hoder og flinke hender som kan gjøre jobben hver eneste dag. Og som kan bidra til vår videre vekst, sier Evensen.
-Med en bedrift som nærmer seg 10 milliarder kroner i omsetning, handler det likevel om mennesker. Gode hoder og flinke hender som kan gjøre jobben hver eneste dag. Og som kan bidra til vår videre vekst, sier Evensen. Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Jo, men hos oss er vi virkelig opptatt av det: Jeg nevnte at selskapet vårt er 65% eiet av våre egne medarbeidere. Det sier ganske mye, egentlig. Og alle som jobber her, vet at det er viktig for vår felles fremtid at vi må satse nettopp på de gode hodene og de flinke hendene. De som har bred erfaring, men også de som er nye og som står i ferd med å skaffe seg solid erfaring. Det er menneskene dette konsernet her består av, som virkelig er grunnlaget for den videre veksten som vi vet vil komme. Det er riktig at vi har kjøpt opp en del bedrifter i disse 11 årene vi har eksistert, og også denne store fusjonen med Hæhre, som virkelig betyr at vi ruster oss for den videre veksten vi vet vil komme. Men jeg vil si at det er summen av alle de bedriftene som nå er en del av oss, som utgjør denne kraften. Vi har kjøpt flere gründerbedrifter, men også selskaper som har eksistert en ganske lang stund. Mange tiår, kanskje. Og felles for dem har vært at de har tilført kompetanse og erfaring, ikke ved sin blotte eksistens, men gjennom de medarbeiderne som etterhvert har blitt en del av vårt selskap. Nå er vi som sagt blitt 2500 medarbeidere, og jeg regner ikke med at vi vil stoppe der, sier han med ettertrykk.

Vekst og gode resultater

I årsmeldingen for 2016 fra selskapet har da også konsernsjefen lagt an en meget positiv tone:

«Vekst, gode resultater og rekordstor ordrereserve gir et solid utgangspunkt for videre utvikling. Planene er ikke mindre ekspansive etter at Betonmast innledet året med å offentliggjøre storfusjonen med Hæhre Isachsen gruppen. Med det nye konsernet BetonmastHæhre går selskapet en spennende fremtid i møte.

BETONMAST AS [konsern] hadde i 2016 en samlet omsetning på 4,5 milliarder kroner (4,1 milliarder i 2015). Dette gir en omsetningsvekst på 10%. Resultatet før skatt ble 204,7 MNOK (170,3), noe som ga en resultatgrad på 4,6% (4,2%). Egenkapitalen var ved utgangen av 2016 på 274 MNOK, noe som ga en egenkapitalandel på 16,4%.

Vi er en seriøs leverandør, som i alle ledd skal være bevisste på at vi gjennom vår måte å arbeide på, også sender signaler til markedet, sier Evensen.
Vi er en seriøs leverandør, som i alle ledd skal være bevisste på at vi gjennom vår måte å arbeide på, også sender signaler til markedet, sier Evensen. Foto: Julia Naglestad / Studio B13

Vi satte oss to ambisiøse mål for 2016. Det ene var at vi skulle nå over 200 millioner kroner i resultat før skatt. Enda viktigere var det at alle skulle komme TRYGT HJEM fra våre byggeplasser.

Vi leverte på begge disse målene. Når det gjelder TRYGT HJEM, ser vi at den positive utviklingen fra 2015 fortsetter. Langsiktighet og fokus gir resultater. I 2016 oppnådde vi en H-verdi på 0,7. Dette er en vesentlig forbedring fra 2015 da H-verdien var 5,2. Fremgangen hadde ikke vært mulig uten den store innsatsen alle medarbeiderne har lagt ned i å etterleve TRYGT HJEM-tankegangen. Vi bygger en bra sikkerhetskultur i konsernet nå.

Ordrereserven til BetonmastHæhre var per 30.6.2017 på 14,3 milliarder kroner. I tillegg kommer 2,7 milliarder kroner i betingede ordre. Dette er gode prosjekter som i løpet av de neste årene skal danne grunnlag for den videre utvikling av selskapet.

Farten i BetonmastHæhre har vært høy fra dag én. Vi har stor produksjon, understøttet av gode markeder og dyktige og motiverte medarbeidere. Vi skal ta vare på denne flyten slik at vi også i fremtiden kan levere våre kunder de beste prosjektene.

For der er vi ved kjernen i vår felles kultur; prosjektet, medarbeideren og kunden. Det er i prosjektene vi skaper resultater for konsernet og kundene.»

Spenstig næring

– Dette er en spenstig næring, og dersom vi skal gjøre oss virkelig positivt bemerket i fremtiden, må vi være like spenstige. Og skal vi få til det, må vi gi gode mennesker spennende utviklingsmuligheter. Det betyr at vi satser på medarbeidere som virkelig vil noe, og som nettopp derfor vil kunne bidra til vår videre vekst, i tillegg til at vi trygger de arbeidsplassene som vi allerede har, slår han fast.

– Dere ekspanderer også til Sverige?

– Ja, det stemmer. Vi har allerede vært til stede der i 3 år, og tar sikte på en omsetning på rundt 500 millioner kroner i inneværende år. Det er så klart også et særdeles spennende marked som vi venter oss mye av i årene som kommer. Når Hæhre Isachsen og vi slo oss sammen, så er det klart at vi gjorde dette for å kunne ta på oss enda større oppdrag enn tidligere. Vi har allerede erfaring fra flere store oppdrag, men både i det norske og ikke minst det nordiske markedet vil det framover komme mange muligheter nettopp for et selskap av vår størrelse. Så vi er klare til å møte fremtiden, klare til å gjøre en innsats i bygge- og anleggsbransjen som virkelig vil sette spor etter seg, slår han fast.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen