– Dette er vår største og mest kompliserte jobb noensinne
(Foto: Rockwool)

– Dette er vår største og mest kompliserte jobb noensinne

Byggpartner AS bruker Rockwool takisolasjon på sitt aller største takprosjekt noensinne.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Campus Ås, med Statsbygg som byggherre, er Norges største samlede utbygging i universitets- og høgskolesektoren noensinne. Det nye veterinærbygget på ca 63.000 m2 er også landets største pågående landbaserte byggeprosjekt. Utbyggingen er teknisk krevende og prosjektet er komplisert som følge av blant annet bygningenes utfordrende bruksområder. Campus Ås skal stå ferdig for 5000 studenter og 1500 ansatte til skolestart høsten 2020.

AF Gruppen har entreprisen for tett-bygg, som blant annet omfatter utvendige fasader, vinduer og tak. Arbeidet utføres av AF Bygg Østfold og med Byggpartner AS som underentreprenør for alt arbeidet med isolering og tekking av takene.

Om arbeidet med takisoleringen og tekkingen

– Dette er vår største og mest kompliserte jobb noensinne, forteller en engasjert markedsansvarlig Jarle Svendsen hos den velrennomerte takentreprenøren Byggpartner AS.

– Statsbygg har ønsket kvalitet i alle ledd både når det gjelder produktvalg og utførelse og det har gjort dette prosjektet svært spennende og utfordrende, legger han til.

– Arbeidet med taktekkingen startet i januar 2017 og TOPROCK CTF ble valgt som takisolasjon. Dette er et system med ubrennbare steinullprodukter av høy kvalitet som benyttes på tak uten naturlig fall. Systemet leveres på miljøpaller og består av tilskårne lameller som skaper det nødvendige fallet samt trykkfordelende topplater. Foruten de svært gode branntekniske egenskapene betyr det mye for oss at utleggingen går raskt og effektivt og at vi får minimalt med avfall, informerer Svendsen.

– Tilsammen har vi lagt ut over 28000 m2 med TOPROCK fordelt på 13-14 takflater med ulike nivåer som helt eller delvis henger sammen. I praksis har dette nærmest vært egne prosjekter med tanke på arbeid og gjennomføring og således stilt store krav til planlegging og logistikk. Og det er Bjørn Erik Eik her hos Byggpartner som har styrt prosjektet helt forbilledlig, fremhever Svendsen.

For å oppnå et energieffektivt tak er det lagt ut to lag med TOPROCK CTF og den gjennomsnittlige isolasjonstykkelsen er 35-40 cm. Dette gir en u-verdi på 0,10 slik prosjektbeskrivelsen krever. Over isolasjonen er det lagt 2 lag Isola asfaltbelegg som er sveiset og festet mekanisk.

På ca 15.000m2 av de lavereliggende takene, som er synlige fra vinduene i de høyere bygningene, er det lagt grønt tak med sedumdekke både pga vannfordrøyning og for å øke den visuelle kvaliteten for brukerne av byggene.

Svendsen legger ikke skjul på at det har vært et krevende prosjekt ikke minst pga størrelsen. Vi har totalt utført over 100.000 m2 med protekking og to-lags tekking med asfaltbelegg og på det meste har vi hatt nærmere 25 medarbeidere på byggeplassen. Det har vært mye å sette seg inn i som følge blant annet HMS, grensesnittet mot andre leverandører og mange språk som skal kommuniseres og forstås. Dessuten var årets harde vinter tidvis en utfordring for arbeidet med tanke på skiftende temperaturer og nedbør i ulike former.

– Men nå, som det snart skal settes sluttstrek etter at de siste vanntestene er unnagjort, er vi svært fornøyd, sier han. 

– Og vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra våre oppdragsgivere som er svært godt fornøyd.

En stor og viktig leveranse

– Å kunne levere takisolasjonen til Norges største byggeprosjekt er noe vi er svært stolte av, forteller marketingsjef Torkel Wæringsaasen hos Rockwool. En leveranse på mer enn 10.000m3 med TOPROCK CTF er ikke hverdagskost for oss, erkjenner han.

– Vi tar leveransen som et bevis på at TOPROCK CTF er et konkurransedyktig kvalitetsprodukt med varige egenskaper som er viktige for seriøse aktører å bruke i sine prosjekter. For det å bygge brannsikre og energieffektive tak vil være et område med stadig større fokus i årene som kommer, avslutter marketingsjefen. 

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen