Utøyakaia sett fra sjøen.
Utøyakaia sett fra sjøen. (Foto: Blakstad Haffner arkitekter)

Disse skal forme minnestedet ved Utøyakaia

Norsk-belgisk team vant konkurransen om hvem som skal forme minnestedet ved Utøyakaia.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet i Hole kommune etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Utøyakaia. Statsbygg har ansvar for reguleringsprosess og arbeidet med utformingen av dette.

Statsbygg har nå valgt teamet som skal formgi minnestedet. I teamet inngår Beate Hølmebakk og Per Tamsen, begge arkitekter fra Manthey Kula AS, den belgiske landskapsarkitekten Bas Smets fra Bureau Bas Smets og Mattias Ekmann, arkitekt og forsker innen minneteori.

Fakta:

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Planleggingsfasen er forventet å vare frem til sommeren 2019

Teamet består av sterke formgivere med evne til å se og bygge videre på stedlige kvaliteter og utvikle prosjekter i grenselandet mellom kunst og arkitektur. Arkitektkontoret kan vise til prosjekter med stor skulpturell verdi som fremhever steders egenart. Smets har stor kompetanse og en internasjonal karriere, og har blant annet formgitt et minnested etter terrorangrepet i Brüssel. Ekmann er arkitekt med relevant spisskompetanse og erfaring fra minnestedsforskning, stedsutvikling og prosessledelse.

Statsbygg har tro på at teamet vil bidra til å skape et verdig og vakkert minnested som vil spille på Utøyakaias stedlige og historiske kvaliteter. Teamets holdning og forståelse av stedet og prosessen gir trygghet for at de vil ivareta oppdraget på en god måte.

Teamet har ikke levert forslag til løsning eller utforming av minnestedet. Utformingsfasen starter nå og berørte parter skal involveres underveis i prosessen.

Om tilbudene og evalueringen

Etter utlysning av konkurranse fikk Statsbygg i februar 12 tilbud fra team som ønsket å formgi minnestedet ved Utøyakaia. Tilbudene er vurdert ut fra teamsammensetning og oppgaveforståelse. Hvert team har bestått av inntil fire deltagere og Statsbygg har vurdert kompetansen både hos hver enkelt og i teamet som helhet. De fleste av tilbyderne presenterte godt kvalifiserte og komplementerende team som har jobbet sammen i ulike konstellasjoner tidligere.

Prosjekthistorikken og diskusjonen rundt minnestedet på Sørbråten har vist at et sterkt kunstnerisk konsept alene ikke er svaret på denne oppgaven. Derfor er det heller ikke et rent kunstprosjekt som er oppdraget for minnestedet, men både prosess og utforming av stedet som helhet. I dette prosjektet har heller ikke en stor og omfattende produksjon av bygg eller landskap vært avgjørende for vurderingen av kompetanse. Statsbygg har sett mer på hvordan de ulike teamene har forklart sin erfaring og evne til å jobbe nært og i samspill med sted og brukere. Videre har Statsbygg sett etter det i tilbudene som tilfører en egen forståelse, viser en prosessmetodikk eller formulerer ideer til hva som skaper kvalitet.

Statsbygg har gjennomført intervjuer med de fire beste teamene, og valget er tatt på bakgrunn av tildelingskriteriene med en samlet vurdering av innlevert materiale og intervju.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen