Dørsystemer på vei inn i BIM-modellene

Dørsystemer på vei inn i BIM-modellene

Byggebransjen er på vei inn i den digitale verden, samtidig som fagområdet dører og beslag blir og mer komplisert. Det offentlige har skjerpet kravene til brannmotstand, rømning og lydisolering. Nå krever entreprenørene bruk av BIM også på dette området.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– På OSL Gardermoen er det i gjennomsnitt 15-20 detaljer for hver dør. Uten skikkelig programvare er det nesten umulig å holde oversikt, sier Kurt Olsen.

Han er daglig leder i Dørteknikk AS, som tilbyr konsulenttjenester og dataprogram til byggebransjen innenfor området dører og beslag.

Tilgjengelighet

TrioVing, Norges største leverandør av låssystemer, lanserte i vår 13 komplette dørløsninger som man kan laste ned fra nettet og benytte i BIM-modeller.

[factbox id="1"]

– Dører er på vei inn i den digitale verden. I TrioVing har vi stor fokus på hvordan vi skal jobbe med BIM-teknologien for å få informasjon om produkter inn i hovedmodellen, sier Morten Daniel Kynell, leder BIM-implementering i TrioVing.

– Det er viktig for oss å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle som trenger den. Det gjelder ikke bare under konstruksjon, teknisk personale må også kunne hente ut data i driftsfasen. Det krever at vi planlegger langsiktig, sier han.

Holde oversikt

Nasjonalmuseet som er under bygning, får rundt 1000 dører, med krav til brannsikring og adgangskontroll. På Campus Ås må dørene tåle både ammoniakk og gassing i forbindelse med desinfisering.

– Bare for dørene er det mange personer skal gjøre noe på en byggeplass. Én skal lage en rett åpning, en annen en dør som passer i åpningen. Så skal noen montere beslag, mens andre skal montere elektronisk adgangskontroll, sier Olsen.

– Det er viktig at alt blir gjort på riktig måte og til riktig tid. Da er det nødvendig med et styringsverktøy som kan gi total spesifikasjon for prosjektet, sier han.

– Manuelt informasjonsoverføring gir mye løping på byggeplassen. Det er god mosjon, men dårlig økonomi, mener Olsen.

Fremtidsrettet interoperabilitet

Opplysninger om det som trengs for å produsere og få på plass en dør er tradisjonelt fordelt en rekke ulike dokumenter. Det kan eksempelvis være at du skal ha 230 V på én dør, men ikke på nabodøra.

– Våre BIM-modeller skal ivareta produktinformasjon, fra komponenter til systemer, sier Kynell.

TrioVing jobber med fremtidige løsninger der vi kan eksportere IFC-koder fra BIM-modellene. Det kommer til å bli viktig, og vil være nødvendig for å gjøre informasjonen tilgjengelig for flere typer programmer.

Våre BIM-modeller skal ivareta produktinformasjon, fra komponenter til systemer

– I konsernet jobbes det også med å videreutvikle programmet Assa Abloy Openings Studio, der du vil finne plug-ins for Revit. Løsningen skal være tilgjengelige på det norske markedet i løpet av året, sier Kynell.

– Du kan hente ut data og gjøre endringer i dørgeometrien. Så kan du velge hvor mye du vil legge tilbake i hovedmodellen. Dette gjøres i samarbeid med arkitekt, som godkjenner endringene, forklarer han.

De store må gå foran

Mange store aktører jobber for bedre og mer rasjonelle rutiner. Olsen mener at utviklingen går så fort at det er aktørene selv som må sørge for større grad av standardisering.

– Når de største byggherrene stiller krav om at alle leverandører og underentreprenører skal bruke BIM, vil det gi klare signaler om hvordan en bør jobbe fremover, sier han.

– Som leverandør må vi forholde oss til hvordan entreprenører og andre kunder ønsker leveransen. Vi bidrar gjerne med kompetanse for å gjøre prosjektet bedre, men det at leverandører skal bidra inn i oppsettet av BIM-modeller er ganske nytt. Bransjen vil gå igjennom en læringsprosess, som etter hvert vil gagne mange, sier Kynell.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen