Dørteknikk utvider med nytt kontor i Oslo

Dørteknikk utvider med nytt kontor i Oslo

For å kunne møte en stadig økende etterspørsel, utvider Dørteknikk AS virksomheten og etablerer et nytt kontor i Oslo.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Dørteknikk, som er et ledende konsulentfirma i dørmiljøet, tilbyr tjenester som spenner seg fra enkle oppdrag til å lede og gjennomføre store dørmiljø-prosjekter. Selskapet jobber tverrfaglig, og tilbyr spisskompetanse på alt fra forprosjekt, beskrivelse, konkurransegrunnlag og bygging, til drift og vedlikehold i ferdige bygg.

- Det er utrolig spennende å etablere seg i Oslo, hvor det største markedet er. Vi satser på å vokse enda mer- og ansette flere folk utover høsten, sier salgssjef Thor Frøystad i selskapet.

Oslokontorets første ansatte, blir seniorkonsulenten Morten Høiseth. Han har 21 års erfaring fra dørmiljøet, og har svennebrev og Mesterbrev som Låsesmed. Høiseth er hentet fra stillingen som produktspesialist i Kaba MøllerUndall. Han har også vært avdelingsleder i Kaba MøllerUndall i Sandefjord.

Høiseth har også sittet som medlem og leder for låsesmedfaget i prøvenemnda i Telemark, Vestfold og Buskerud. I tillegg har han i en årrekke vært nestformann i foreningen Norske Låsesmeder.

Det nye kontoret åpnet dørene 19. september på C. J. Hambrosplass.

Til toppen