Drabantbyutvikling med klimavennlige byggemetoder

Drabantbyutvikling med klimavennlige byggemetoder

På Furuset reises det nå klimanøytrale førstehjemsboliger for ungdom, der man kombinerer BIM og prefabrikkerte massivtreelementer. Dette har bidratt til å forenkle og forbedre byggeprosessene, forteller arkitektene Marit Justine Haugen og Dan Zohar i Haugen/Zohar arkitekter.

  • Arkitektur
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I 2014 foreslo Oslo kommune fire nye miljøvennlige prosjekter på Furuset; en skole og et sykehjem; revitalisering av møtepunktet Trygve Lies plass, energiløsninger som reduserer klimagassutslipp som utnytter overskuddsvarme og arkitektoniske gode boliger og næringsbygg på kommunens egne tomter i sentrumsområdet.

[factbox id="3"]

Få mulighet til etablere seg i bydelen

Da Stiftelsen Betanien Oslo skulle utvikle sin tomt på Furuset i Bydel Alna, inviterte de til en begrenset plan- og designkonkurranse for førstehjemsboliger i Ulsholtveien 31. Den ble gjennomført i samarbeid med FutureBuilt. Formålet var rehabilitering av et eksiterende bygg i to etasjer med kjeller og loft til 9 leiligheter og fellesarealer i første etasje. I tillegg skulle det bygges to nye rekkehus med 27 boliger på tomten. Prosjektet skal bidra i boligutviklingen i bydelen, der unge mennesker som vil etablere seg på Furuset er hovedmålgruppe for boligene. Dette passer godt med Bydel Alna sin boligsosiale handlingsplan der det er påvist et stort behov for to- og treroms utleieboliger.

Bygningsmessig var hovedmålet å oppnå gode planfaglige og arkitektoniske svar for en klimavennlig bruk av eiendommen, med fleksible boligløsninger innenfor en økonomisk ramme tilpasset det lokale husleienivået. Kartlegginger hadde vist at Furuset-ungdom ønsker å bosette seg på hjemstedet, men at det er underskudd på leiligheter de har råd til. Målet med førstehjemsboligene til Betanien er at både single og par, med og uten barn, skal få mulighet til etablere seg i bydelen. Prosjektet er under utførelse og forventes ferdig våren 2017.

Artikkelen fortsetter under bildet.

[img id="1"]

45 prosent reduksjon av utslipp for materialbruk

Med forslaget ”God morgen Alna” vant Haugen/Zohar arkitekter, Odd Steinsvik og Dronninga Landskap konkurransen om klimavennlige førstehjemsboliger i Ulsholtveien 31, med et pilotprosjekt som på flere områder har gitt arkitektene nye utfordringer. Prosjektet er det første boligprosjekt som realiseres innen for formålet i område, og vil være en pådriver og et forbilde for andre prosjekter.

Nybygget er beregnet til å oppnå 45 prosent reduksjon av utslipp for materialbruk, hovedårsaken er utstrakt bruk av massivtre. 55 prosent av stokken blir brukt i veggelementene. De resterende 45 prosent av stokken blir brukt til trefiberisolasjon i vegger, tak og dekker i leilighetene. Dette gjør utnyttelsen av massivtreet enda mer miljøvennlig.

[factbox id="1"]

Nybygget er reist med prefabrikkert massivtreelementer som bærende konstruksjonsmateriale. Elementene er ”prekuttet” slik at man kan redusere kostnadene og tiden både i produksjonen av elementene, til transport og til bygging, samt at det gir god bæreevne og stabilitet. Innvendig er alle bærende elementer synlige, og all overflatebehandling utført med diffusjonsåpne løsninger.

BIM-modell til både prosjektering, produksjon, og utførelse

Vi møtte arkitektene Marit Justine Haugen og Dan Zohar i Haugen/Zohar arkitekter.

– Kombinasjonen BIM og prefabrikkert massivtre gir oss muligheter til å både skape arkitektoniske kvaliteter i byggeriet samtidig som metoden gir større forutsigbarhet i både konstruksjon og byggeplass. All informasjon samles i arkitektens 3D modell og vi har en totaloversikt over alle fag, forteller Haugen og Zohar. Ved bruken av 3D-modeller har arkitektene fått mye større kontroll i prosjektet og gjennom prosjekteringsfasen kunnet teste ut løsningene mot både resten av prosjekteringsteamet og den østerrikske produsenten av massivtreelementene.

[img id="2"]

– Ved dette prosjektet har vi på en annen måte enn tidligere kunnet kombinere de ulike fagene. Vi har fått på plass de romlige kvalitetene og geometrien vi ønsket oss samtidig som vi har avverget tekniske konflikter før massivelementene produseres i fabrikk. Dessuten unngår vi at entreprenøren må bruke tid på å løse uforutsette utfordringer som ofte oppstår på byggeplass. Prosjekteringsfasen er mer omfattende for arkitekten og man kan si at ”alt er løst” før arbeid på byggeplass starter. Dette gir en forutsigbarhet for byggeplassprosessen, forteller Haugen og Zohar.

– Vi har benyttet BIM-modell til både prosjektering, produksjon, og utførelse. Mellom fagene her i Norge benytter vi den samme 3D-filen som vi sender til massivtreprodusenten i Østerrike. Det fine er at etter at massivtreprodusent har tilpasset modellen etter sine behov har vi kunnet samkjøre modellen internt i prosjekteringsgruppen og mot utførende før produksjonen. At vi har arbeidet slik har spart oss for tidsbruk på fabrikk og byggeplass, sier Zohar.

– Vi har benyttet 3D-modellen på de prefabrikkerte elementene, som krever stor nøyaktighet. Vi har eksempelvis definert alle kanaler og utsparinger over 100 millimeter i tillegg til alle innkassinger og utforinger for takvinduer osv. slik at det kan prefabrikkeres og freses nøyaktig, forteller de.

[factbox id="2"]

– Utfordringen på byggeplass ligger i det at materialet som monteres først er det som blir synlig ved sluttføring. Når massivtre leveres er det ferdig. Vi kan ikke sparkle over og male, derfor må vi tenke oss gjennom alle rom og overganger i tidlig fase. Slik har digitaliseringen vært viktig for å oppnå 100% presisjon, nettopp på synlige overflater, sier Haugen.

Massivtre for evig og alltid

Haugen/Zohar arkitekter mener ikke bruken av massivtreelmenter har virket begrensende på arkitekturen. Tvert i mot.

– De arkitektoniske ambisjonene har ligget i prosjektet helt siden konkurranseutkastet: Gode uterom, sosial bærekraft, volum fremfor areal, miljøvennlig byggeri og godt håndverk. Vi ikke hatt noen begrensninger på hva vi kan tegne, forteller Haugen.

– Vi har ikke sverget monogamt ekteskap med massivtre for evig og alltid, men det er et skikkelig fasinerende materiale! Det er et overskuddsmateriale med uendelige formingsmuligheter og gode tekniske egenskaper som bra termisk isolasjon, god bæreevne og gir godt inneklima. Norge har lange tradisjoner i bruk av tre så kompetansen og ambisjonsnivået burde være i verdensklasse her i landet, forteller hun.

Det har vært en gammel drøm for arkitekter å bli kvitt det leddet som ofte forteller oss at det ikke er mulig å gjennomfør det vi har tenkt oss

– I samråd med byggherren – som for øvrig har vært helt fantastisk – har vi bestemt hvordan dette bygget har blitt., og slik vi mener det bør se ut. Med kombinasjonen prefabrikkering og BIM har vi i mye større grad kunnet forutsi bygningstekniske utfordring, tidsbruk og kostnader i prosjektet, sier Zohar, som forteller at dette prosjektet har gitt en stor forutsigbarhet i utformingen av estetikken og helheten i prosjektet.

Massivtre er en interessant byggemetode som dikterer alle de andre fagene på byggeplass, sier Haugen og Zohar .

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen