EBLE presentert under Passivhus Norden 2015

EBLE presentert under Passivhus Norden 2015

Under konferansen Passivhus Norden 2015 i København ble resultatene fra forskningsprosjektet EBLE presentert. Denne gangen var det målinger og undersøkelser fra Mesterhus' passivhus på Snåsa og Block Watnes passivhus i Sandnes som stod for tur.

  • Event
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

På Snåsa i Nord-Trøndelag har Mesterhus bygget to passivhus og to TEK10-boliger. På Rossåsen i Sandnes har Block Watne bygget to passivhus.

– Ingen av utbyggerne opplevde spesielle utfordringer ved byggingen av passivhusene, annet enn at god dokumentasjon av tekniske systemer, som varmepumper og energiforsyningssystemer, var noe mer tidkrevende, forklarer Inger Andresen, seniorforsker i Sintef Byggforsk og ansvarlig for EBLE-prosjektet.

Høyere innetemperaturer i Sandnes enn på Snåsa

I Nord-Trøndelag var boligeierne stort sett fornøyd med husene sine. De holdt godt på varmen om vinteren og holdt god luftkvalitet gjennom hele året. Målingene viste imidlertid høye innetemperaturer om sommeren, spesielt i standardhusene, men beboerne løste dette ved å lufte mer.

– I motsetning til hva man kanskje forventer, målte vi høyere innetemperaturer i Snåsa en i Sandnes. Dette gjaldt særlig i TEK10-husene, hvor det i perioder var opp mot 30 grader, forklarer Andresen.

Ulike vaner gir forskjeller i energibruk

Energibruken i TEK10-husene var omtrent dobbelt så høy som i passivhusene. I to av de fire passivhus var energibruken høyere enn beregnet på forhånd. Forskjellen mellom beregnet og målt energibruk var absolutt høyest for TEK'10 husene.

– Årsakene til dette kan knyttes til ulike brukervaner, ulik antall beboere i husene og ulike tekniske systemer, forklarer Andresen. Våre undersøkelser tyder på at bruk av tekniske systemer varierer mye, og at de tekniske systemene ikke alltid fungerer optimalt. Krav til ønsket innetemperatur varierer også, forklarer Andresen.

Vil du høre mer om resultatene fra EBLE-prosjektet?

Onsdag 16. september presenterer Lavenergiprogrammet og Sintef Byggforsk resultater fra EBLE-prosjektet på frokostseminaret KLIMAX på Scandic Lerkendal i Trondheim. Seminaret starter kl 08.00, etterfulgt av ZEB-konferansen som starter kl 10.00.

Mer informasjon om KLIMAX-frokostseminaret og påmelding finner du her

 

Artikkelen er hentet fra lavenergiprogrammet.no

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen