Effektiviserer arbeidet med byggesøknader i kommunene

Effektiviserer arbeidet med byggesøknader i kommunene

Arbeidet med byggesaker er et av de mest tidkrevende og utfordrende områdene for norske kommuner og deres saksbehandlere. Tieto og Norkart har nå gått sammen om å utarbeide en digital eByggesak-løsning som i første omgang er rettet mot kommunale saksbehandlere.

  • Produkt
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Mye av løsningen på utfordringene omkring arbeidet med byggesaker består i å øke digitaliseringstakten hos norske kommuner. Den digitale eByggesak-løsningen fra Tieto og Norkart vil frigi arbeidstid og kapasitet hos kommunale saksbehandlere slik at de kan ta seg bedre av de mest kompliserte og utfordrende byggesakene.

Den digitale eByggesak-løsningen krever ingen nye investeringer i infrastruktur hos kommunene. Løsningen skal være skybasert eller leveres som moduler, alt etter dagens digitale tilstand hos den enkelte kommune. eByggesak er meget fleksibel og leveres til kommunene som et eget fagsystem.

[factbox id="1"]

Løsningen er basert på kravspesifikasjoner fra KS og Direktoratet for byggkvalitet, og den første leveransen skal skje til Trondheim kommune.

– Byggesaker er et av områdene hvor digitalisering kan gi størst nytte for både innbyggere og kommuner. KS og Direktoratet for byggkvalitet har gjort en svært god jobb med å utvikle standarder og rammer. Nå er det opp til oss som leverandører å sikre at kommunene kan få umiddelbar gevinstrealisering uten behov for nye investeringer i infrastruktur, sier Odd-Henrik Hansen, salgsdirektør i Tieto.

Kommunalminister Jan Tore Sanner har vært særlig opptatt av å effektivisere byggesaksprosessene i kommunene og den nye eByggesak-løsningen er i tråd med hans ønsker.

– Dette er digitalisering med en tydelig praktisk gevinst og skikkelig moro! De fleste kommuner strever med å skape brukervennlige og kostnadseffektive løsninger som kan gi nytte til innbyggerne. Nå har vi gjennomført en digital dugnad som vil gi stor nytte til både kommuner og innbyggere. Derfor er vi stolte av denne lanseringen, sier Bent Brugård, administrerende direktør i Norkart.

Erfaringer fra mellomstore norske kommuner viser at byggesaksavdelingen kun har 1–5 prosent av kommunens saksbehandlere, men at byggesaker overstiger 20 prosent av kommunens dokumentasjon. Dette medfører en enorm arbeidsmengde for de ansatte i byggesaksavdelingene.

eByggesak-løsningen skal sikre at effektiviteten økes, at all informasjon er tilgjengelig digitalt, og at svar på søknader og henvendelser skjer umiddelbart.

REHABILITERING/16. august 2018

Den verdensberømte arkitekt: – Vi er nødt til å rehabilitere bygninger

Den verdensberømte arkitekten, Julien De Smedt, eier av JDS Architects blir en av de store foredragsholderne under lanseringen av Building Green i Oslo. Han oppfordrer til å rehabilitere allerede eksisterende bygninger og mener at det er denne veien vi må gå for å sikre en bærekraftig arkitektur- og byggebransje i fremtiden. Les hele saken

Til toppen