Effektiviserer arbeidet med byggesøknader i kommunene

Effektiviserer arbeidet med byggesøknader i kommunene

Arbeidet med byggesaker er et av de mest tidkrevende og utfordrende områdene for norske kommuner og deres saksbehandlere. Tieto og Norkart har nå gått sammen om å utarbeide en digital eByggesak-løsning som i første omgang er rettet mot kommunale saksbehandlere.

  • Produkt
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Mye av løsningen på utfordringene omkring arbeidet med byggesaker består i å øke digitaliseringstakten hos norske kommuner. Den digitale eByggesak-løsningen fra Tieto og Norkart vil frigi arbeidstid og kapasitet hos kommunale saksbehandlere slik at de kan ta seg bedre av de mest kompliserte og utfordrende byggesakene.

Den digitale eByggesak-løsningen krever ingen nye investeringer i infrastruktur hos kommunene. Løsningen skal være skybasert eller leveres som moduler, alt etter dagens digitale tilstand hos den enkelte kommune. eByggesak er meget fleksibel og leveres til kommunene som et eget fagsystem.

[factbox id="1"]

Løsningen er basert på kravspesifikasjoner fra KS og Direktoratet for byggkvalitet, og den første leveransen skal skje til Trondheim kommune.

– Byggesaker er et av områdene hvor digitalisering kan gi størst nytte for både innbyggere og kommuner. KS og Direktoratet for byggkvalitet har gjort en svært god jobb med å utvikle standarder og rammer. Nå er det opp til oss som leverandører å sikre at kommunene kan få umiddelbar gevinstrealisering uten behov for nye investeringer i infrastruktur, sier Odd-Henrik Hansen, salgsdirektør i Tieto.

Kommunalminister Jan Tore Sanner har vært særlig opptatt av å effektivisere byggesaksprosessene i kommunene og den nye eByggesak-løsningen er i tråd med hans ønsker.

– Dette er digitalisering med en tydelig praktisk gevinst og skikkelig moro! De fleste kommuner strever med å skape brukervennlige og kostnadseffektive løsninger som kan gi nytte til innbyggerne. Nå har vi gjennomført en digital dugnad som vil gi stor nytte til både kommuner og innbyggere. Derfor er vi stolte av denne lanseringen, sier Bent Brugård, administrerende direktør i Norkart.

Erfaringer fra mellomstore norske kommuner viser at byggesaksavdelingen kun har 1–5 prosent av kommunens saksbehandlere, men at byggesaker overstiger 20 prosent av kommunens dokumentasjon. Dette medfører en enorm arbeidsmengde for de ansatte i byggesaksavdelingene.

eByggesak-løsningen skal sikre at effektiviteten økes, at all informasjon er tilgjengelig digitalt, og at svar på søknader og henvendelser skjer umiddelbart.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen