Effektstyring reduserer energikostnadene

Effektstyring reduserer energikostnadene

Ved effekttariff gir effekttopper stor innvirkning på nettleien, som ventes å fortsette å øke fremover. Derfor er det viktig for bedrifter å få kontroll på effekttoppene, slik IKEA gjør ved hjelp av effektstyring.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Energiforbruk er en ting. Effekt er energi per sekund og her kan det være store variasjoner. Når mye utstyr settes i gang samtidig, stiger effektuttaket. Har ikke bedrifter kontroll på disse effekttoppene, kan strømregningen fort bli høy.

– Faktum er at [de fleste bedrifter] kjenner i liten grad til hvordan energikostnader beregnes og faktureres. Utfordringen er kortsiktig variasjon av effekt og hvordan det danner grunnlag for regningen, påpeker John Arild Raaen, Direktør for energitjenester hos LOS Energy AS.

– Det er veldig få timer man har behov for stor effekt. Men det slår kanskje ut 10 – 30 prosent på kostnadene.
Formålet med effektstyringssystemer slik som LOS Energys MaxGuard er kontroll. Systemet sørger for at man ikke overskrider visse grenseverdier. Forbruket overvåkes med målere som leser av løpende effektuttak. Når man når terskelverdien, skjer en automatisk utkobling av ikke-prioriterte laster i en periode. Grenseverdier og prioritering av hva slags laster som kan frakobles ved høyt effektuttak settes ut fra kundens rammebetingelser.

Stor innvirkning på kostnadene

Styringssystemet sitter hos leverandøren og noe utstyr installeres hos kunden. Kunden får tilgang til softwaren gjennom en brukerkonto. Systemet er dynamisk, noe som betyr at det kan sendes ut ny informasjon. Man kan sette forskjellige grenser alt etter måned og årstid. Man kan også justere helt ned på timenivå. Tariffene endrer seg nemlig og det kan være forskjellig effektpris på dag og natt.

[img id="1"]

Ordningen passer for virksomheter som har effekttariff på nettleien, noe som stort sett avhenger av størrelsen på bedriften. Forskjellige nettselskaper har ulike måter å beregne dette men veiledende minstemål er 100 000 kWh i årsforbruk. Det forutsettes også at man har AMS-måler (smartmåler). Siden smartmålere skal rulles ut til alle, forventer Raaen at flere forbrukere vil få effekttariff.

Noen er kanskje usikre på hvordan en slik ordning påvirker driften.

– Det gir ikke innvirkning på komfort eller drift men har stor innvirkning på kostnadene. For kunden handler det om å spare penger på energikostnader, forklarer Raaen.

IKEA

IKEA jobber kontinuerlig med energieffektivisering. De har inngått partnerskap med LOS Energy om forskjellige energitjenester og tiltak rundt energisparing og -styring. Energitjenesten MaxGuard hjelper dem å være proaktive ved å unngå de store spenningstoppene.

– Det blir nettleie som blir utfordrende [fremover], mener Henning A. Schmidt, Ikea, Country Facility Manager for IKEA Eiendom Holding AS.

Varehusene åpner klokka 10 og mange kommer på jobb rundt 7-8. Ventilasjon, lys, datamaskiner—alt slås på samtidig. Til sammen utgjør det stort forbruk akkurat da. Dette gjelder ikke bare IKEA, men de fleste større bedrifter ved dagens oppstart.

Tjenesten fungerer ved at LOS’ styringssystem overvåker det hele og slår av forhåndsavtalte laster. Ikke-kritiske ting skrus av og tidspunktene når forskjellige ting skrus på—som kjøleaggregater og ventilasjon—fordeles over tid. Dermed henter man ikke ut så mye effekt samtidig og unngår de store spenningstoppene.

Mye jevnere forbruk

Samarbeidet kom i gang ved å forhandle en god rammeavtale med LOS. Tjenesten ble igangsatt i fjor høst etter en foranalyse. Før implementering ble det foretatt befaring, hvor LOS gjorde anbefalinger om hva som kunne skrus av når. Anbefalingene ble så vurdert og godkjent av IKEA.

IKEA valgte å ta ut to varehus til å begynne med, Alnabru og Slependen: et forholdsvis nytt med moderat drift pluss et eldre som det er svært stort trykk på. Her startet implementering ved nyttår. Programmet er nå i testfasen. Ifølge Schmidt ser de allerede forskjell:

– Vi får målinger som viser et mye jevnere forbruk av strøm.

Dersom prisen på nettleie fordobler seg, vil de ikke merke det på strømregningen selv om strømforbruket forblir omtrent det samme.

Jeg kan gi mine varme anbefalinger. Dette er en god businesscase. For organisasjoner med bygg med mye volum, mange kvadratmeter, er det virkelig noe å sette seg ned og regne på

– Det er disse store toppene som gjør utslag. Det vil gjøre at vi vil havne i de beste tariffene, at vi vil betale mye lavere nettleie enn mange andre. Vi venter å spare 40 – 50 % på nettleien, det er målet vårt, forklarer Schmidt.
Han ser for seg at ordningen innføres på alle varehus IKEA eier samt lokasjonene de leier i Norge. Det er store anlegg som bruker mye strøm. Dagsnivået er et forbruk på 30 GWh.

Observasjoner foretas i løpet av FY17 (regnskapsåret løper 1/9-31/8) slik at man får erfaring med drift før videre implementering.

Kort inntjeningstid

Kost-nytte betraktninger ligger til grunn for avtalen og ifølge Schmidt svarer programmet veldig bra til forventningene så langt.

– Vi så på investeringen i forhold til det vi ville tjene inn. Vi så at det ikke var lang inntjeningstid.
Tjenesten gir en avskrivning på to-tre år.

– Jeg kan gi mine varme anbefalinger. Dette er en god businesscase. For organisasjoner med bygg med mye volum, mange kvadratmeter, er det virkelig noe å sette seg ned og regne på.

Tiltaket utgjør også et bidrag til samfunnsansvar og forsyningssikkerhet. Med tanke på den utbyggingen av kraftnettet som kreves fremover, mener Schmidt det vil være en fordel om flere bedrifter ser nærmere på hvordan de kan kutte effekttoppene.

Til toppen