Omsorgsbygg Oslo KF er nominert for første gang, men har lenge jobbet målrettet med å effektivisere energibruken.
Omsorgsbygg Oslo KF er nominert for første gang, men har lenge jobbet målrettet med å effektivisere energibruken. (Bilde: Omsorgsbygg Oslo KF)

Eiendomsselskaper kan kapre energipris

Bane NOR Eiendom og Omsorgsbygg Oslo KF er to av fire kandidater til å vinne LOS Energy Award 2017.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

LOS Energy Award deles i år ut for tredje gang, med mål om å hedre en virksomhet som jobber seriøst med energieffektivisering og energiledelse.

Har redusert energiforbruket med 60 prosent

I Bane NOR Eiendom står smart energibruk i høysetet. Målet er at leietakerne skal bruke minst mulig energi. I Lillestrøm parkeringshus har de blant annet klart å redusere energiforbruket med mer enn 60 prosent hittil i år.

Besluttet på konsernnivå

- I dag er det ikke nok å tilby bygg som er energieffektive, de må også være optimalisert i henhold til effekttopper. Vi jobber for å ha miljøvennlige energiløsninger i alle våre bygg i samarbeid med våre leietagere. Vi er en viktig samfunnsaktør og ønsker å bidra til det grønne skriftet, sier seksjonssjef for miljø, teknikk og eiendom i Bane NOR Eiendom, Lise Kristin Sunsby.

Hun trekker også frem det økonomiske aspektet som viktig.

- Når vi reduserer energiforbruket, reduserer vi også kostnadene. Vi ser at eiendommer med effektive energiløsninger er mer attraktive for utleie og salg, sier Sunsby.

I fjor var ROM Eiendom blant kandidatene til å vinne prisen, selskapet som tidligere i år ble en del av Bane NOR Eiendom.

Langsiktig planlegging

Fakta om LOS Energy Award

LOS Energy deler ut prisen for å hedre en virksomhet som jobber seriøst med energieffektive løsninger og energiledelse. Prisen skal gå til en virksomhet som er blant de beste i Norge på smart energibruk. Tidligere vinnere av LOS Energy Award er Entra og Ruter (2016) og IKEA (2017). Prisen deles ut under LOS Energy sitt årlige energiseminar LOS Energy day. Kandidatene er valgt basert på tips og innspill fra fagpersoner. De fire kandidatene som er nominert må svare ut et dokument hvor de forteller om sin satsing på smarte energiløsninger. Det er en fagjury som avgjør hvem som vinner prisen. 

Omsorgsbygg Oslo KF er nominert for første gang, men har lenge jobbet målrettet med å effektivisere energibruken. Blant annet bruker de et digitalt energioppfølgingssystem for å følge med på energiforbruket i byggene sine. Informasjonen denne overvåkningen gir bruker de til å identifisere akutte tiltak, og langsiktig planlegging for å redusere energibruken.

Skal redusere energiforbruket med 40 GWh

Fra 2016 til 2017 har de redusert sitt energiforbruk i bygningsmassen med 6,7 GWh, og de har store ambisjoner om å bruke vesentlig mindre energi i årene som kommer.
- Omsorgsbygg Oslo KF bruker energiøkonomisering som en del av virksomhetsstyringen og vår strategiske miljøplan. Målet er å redusere energiforbruket i våre bygg med 40 GWh innen 2020, og vi er på god vei dit. Alt vi gjør, henger sammen med Oslo kommunes overordnede mål om reduksjon av klimagassutslipp. At vi nå er nominert til LOS Energy Award og er i finaleheatet, tar vi som et godt tegn på at vi gjør en god jobb, sier assisterende eiendomsdirektør i Omsorgsbygg Oslo KF, Grete Ringnes.

Bidrar til en renere fremtid

Ruter og Entra (2016) og IKEA (2015) er blant de tidligere vinnerne av LOS Energy Award. Industrikonsernet Saint-Gobain Ceramic Materials og trelimprodusenten Dynea er de to andre kandidatene til å vinne LOS Energy Award 2017.

- Årets kandidater har til felles at de er blant de beste i Norge på smart energibruk. Dette er virksomheter som tar energieffektivisering og bærekraft på alvor. De jobber målrettet med å få ned energiforbruket ved bruk av effektive løsninger og moderne teknologi. Fordi de hele tiden er på ballen med effektive energitiltak sparer de penger samtidig som de bidrar til en renere fremtid for oss alle, sier administrerende direktør i LOS Energy, Atle Knudsen.

Vinneren av energiprisen annonseres under LOS Energy day i Oslo tirsdag 31. oktober.

Tenker langsiktig

Det er en fagjury som har jobbet frem og definert de fire kandidatene som er nominert til årets pris. Grunnlaget for utvelgelsen var nominasjoner gitt av fagfolk. Fagjuryen har lagt stor vekt på kandidatenes evne til å tenke smarte energiløsninger i et langsiktig perspektiv.

- De stiller godt forberedt for de endringer som kan komme i kraftbransjen i fremtiden. For eksempel det å møte strengere miljøkrav fra myndigheter og markedet. De fire kandidatene har tatt et aktivt valg om å redusere sitt miljøavtrykk, og dette ønsker vi å sette fokus på ved å dele ut denne prisen, sier Knudsen.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen