Eksklusive forhandlinger om utbygging av Bispevika

Eksklusive forhandlinger om utbygging av Bispevika

AF Gruppen og Oslo S Utvikling AS har sammen besluttet å gå inn i eksklusive kontraktsforhandlinger med mål om at AF Gruppen skal bli OSUs entreprenørpartner for utbyggingen av Bispevika.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

AF Gruppen (AFG) og Oslo S Utvikling AS (OSU) har sammen besluttet å gå inn i eksklusive kontraktsforhandlinger med mål om at AF Gruppen skal bli OSUs entreprenørpartner for utbyggingen av Bispevika - et område bestående av ca. 1 300 boliger og publikumsrettede lokaler i alle førsteetasjer.

partnerskapskontrakt med ambisjon

Prosessen innebærer at AF Gruppen og OSU skal fremforhandle en partnerskapskontrakt med ambisjon om en kostnadseffektiv utbygging av ett av Oslos flotteste boligområder.

En nærmere redegjørelse for kontraktens omfang vil bli offentliggjort når vilkårene for en partnerskapskontrakt er fremforhandlet.

et langsiktig partnerskap

- OSU sine ambisjoner for Bispevika passet veldig godt til våre mål og vi ser frem til å inngå et langsiktig partnerskap med OSU. Vi tror at et tett og nært samarbeid mellom byggherre og entreprenør vil skape merverdier både for partnerskapet og boligkjøperne, sier konsernsjef i AF Gruppen, Morten Grongstad.

- OSUs visjon er å utvikle Bjørvika til å bli Norges mest attraktive nærings- og boligområde. Vi håper et samarbeid med AF Gruppen skal bidra vesentlig til dette og er villige til å tenke nytt og utradisjonelt for å få det til, sier administrerende direktør i Oslo S Utvikling, Rolf Thorsen.

EIENDOMSFORVALTNING/20. november 2018

Skal forvalte verdens høyeste trehus

Usbl har sikret seg forvaltningskontrakten på verdens høyeste trehus. Mjøstårnet i Brumunddal, hvor Arthur Buchardt er byggherre, vil rage hele 84,5 meter over bakken. Når bygget står ferdig skal Usbl sørge for både etablering og forvaltning videre. Les hele saken

Til toppen