Eksklusive forhandlinger om utbygging av Bispevika

Eksklusive forhandlinger om utbygging av Bispevika

AF Gruppen og Oslo S Utvikling AS har sammen besluttet å gå inn i eksklusive kontraktsforhandlinger med mål om at AF Gruppen skal bli OSUs entreprenørpartner for utbyggingen av Bispevika.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

AF Gruppen (AFG) og Oslo S Utvikling AS (OSU) har sammen besluttet å gå inn i eksklusive kontraktsforhandlinger med mål om at AF Gruppen skal bli OSUs entreprenørpartner for utbyggingen av Bispevika - et område bestående av ca. 1 300 boliger og publikumsrettede lokaler i alle førsteetasjer.

partnerskapskontrakt med ambisjon

Prosessen innebærer at AF Gruppen og OSU skal fremforhandle en partnerskapskontrakt med ambisjon om en kostnadseffektiv utbygging av ett av Oslos flotteste boligområder.

En nærmere redegjørelse for kontraktens omfang vil bli offentliggjort når vilkårene for en partnerskapskontrakt er fremforhandlet.

et langsiktig partnerskap

- OSU sine ambisjoner for Bispevika passet veldig godt til våre mål og vi ser frem til å inngå et langsiktig partnerskap med OSU. Vi tror at et tett og nært samarbeid mellom byggherre og entreprenør vil skape merverdier både for partnerskapet og boligkjøperne, sier konsernsjef i AF Gruppen, Morten Grongstad.

- OSUs visjon er å utvikle Bjørvika til å bli Norges mest attraktive nærings- og boligområde. Vi håper et samarbeid med AF Gruppen skal bidra vesentlig til dette og er villige til å tenke nytt og utradisjonelt for å få det til, sier administrerende direktør i Oslo S Utvikling, Rolf Thorsen.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen