Vinnerutkastet Sea You Soon i Tel-Aviv.
Vinnerutkastet Sea You Soon i Tel-Aviv. (Illustrasjon: Johann Kjartansson / Haugen/Zohar arkitekter)

Eksport av norsk massivtre til Israel og Palestina

Som del av Regjeringens satsing på eksport av arkitektur skal arkitektene Marit Justine Haugen og Dan Zohar eksportere kunnskap om massivtre til Israel. – Vi gjør dette for å utvikle selskapet, forteller arkitektene Marit Justine Haugen.

  • Massivtre
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Høsten 2016 vant Haugen/Zohar, i samarbeid med de israelske landskapsarkitektene Urbanof (Tel Aviv), en åpen internasjonal konkurranse om utarbeidelse av en av Israels største urbane miljøprosjekt – en kystpark for fremtiden. I år ble kontoret valgt ut til å representere Norge i den nye eksportsatsingen av norsk arkitektur. Et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Design og arkitektur Norge (DOGA).

Målet med myndighetenes satsing er å styrke den norske arkitekturbransjens internasjonale konkurransekraft. Haugen/Zohar Arkitekter (HZA) er sammen med seks andre kontorer, utvalgt til å bidra til økt eksport av norsk arkitektur.

Programmet er ment som en drahjelp for bedrifter som står foran en internasjonal ekspansjon, men som ikke allerede er veletablerte internasjonalt.

”Sea You Soon”

Vi ser fram til å eksportere norsk kompetanse om massivtre til Israel og Palestina.
Vi ser fram til å eksportere norsk kompetanse om massivtre til Israel og Palestina. Foto: Zach Maler

Haugen/Zohar arkitekter skal bli en sentral faglig kontraktspart i utvikling av en 500.000 kvm fremtidsrettet kystpark i Tel Aviv. Parkprosjektet, som de har kalt ”Sea You Soon” er i oppstartsfasen med detaljregulering og skisseprosjekt i kommende og neste år. Som del av dette skal arkitektene eksportere sin kompetanse og miljøambisjoner innenfor nisjen klimavennlig trebyggeri, prefabrikkering og massivtre. Målet til arkitektene er å bidra til verdiskaping i Norge, ved både å styrke og øke firmaets eksisterende arbeidsplasser og, på sikt, ved å gi nye fagfirmaer og produksjonsbedrifter mulighet til samarbeid i Midt-Østen.

HZA har en solid og prisvinnende portefølje av bygg med prosjekteringskompetanse innenfor miljøvennlig trebyggeri og utstrakt bruk av massivtre. Firmaet vil satse stort på å utvikle denne kompetansen i årene fremover. Kompetanseutvikling vil foregå både gjennom HZAs løpende arkitekturprosjekter i Norge som kulturbygg, boligbygg, transformasjoner og installasjoner mm, men også gjennom internasjonalt arbeid med vinnerutkastet, i tverrfaglig samarbeid i Tel- Aviv.

– Vi er svært glade for at vi har blitt en del av Norges eksportsatsing, og vil benytte muligheten til å gi en innføring i, og bidra til en utvikling av at norsk massivtre kan benyttes i prosjekter i midtøsten. Dette skal vi gjøre ved eksport av norsk formgivning og kompetanse på massivtre, prosjektering av miljøvennlig byggeri, BIM og prefabrikkering. Vårt arkitektkontor vil stå for koordinering av alle prosjekteringsfagene, forteller Marit Justine Haugen og Dan Zohar.

Sertifisering av massivtre i Israel og Palestina

Haugen forteller at det vil være en del utfordringer knyttet til å tilpasse massivtreløsninger til varmt, fuktig og saltholdig klima i Tel Aviv. Hun forteller at HZA har fått forespørsel om å bidra til at massivtre kan bli sertifisert i Israel og Palestina. Dette skal de gjøre i samarbeid med Technion, Israel Institute of Technology.

– Som del av eksportsatsingen skal vi også markedsføre norsk massivtre i samarbeid med The Israel Green Building Council, det norske svanemerket og det israelske Green Label merket gjennom ”The standards institution of Israel”, sier de begge.

Ulsholtveien 31 skal bidra i boligutviklingen i bydelen, der unge mennesker som vil etablere seg på Furuset er hovedmålgruppe for boligene.
Ulsholtveien 31 skal bidra i boligutviklingen i bydelen, der unge mennesker som vil etablere seg på Furuset er hovedmålgruppe for boligene. Illustrasjon: Haugen/Zohar arkitekter

Haugen forteller at en nylig publisert markedsanalyse av Aspen Eiendom/TLV viser stor mangel på studentboliger i Israel. Siden det er mangel på landområder vil mesteparten av slike bygg måtte bygges i høyden. Hun mener at med norsk kompetanse og produksjon innenfor massivtre gir dette et betydelig verdiskapingspotensial med bruk av massivtreelementer i Midtøsten. Dette gjelder også en region med flyktningkriser, knapphet på areal, økt behov for raskt utbygging , økt bevissthet rundt miljøvennlig arkitektur og nylig vedtatt grønn forskrift, er massivtre fremtidens mest miljøvennlige og tidseffektive byggemateriale.

– Våre ambisjoner er å utvikle innovativ norsk trearkitektur, og forvalte denne kunnskapen da den ikke eksisterer i Midtøsten, sier Haugen.

HZA har en solid og prisvinnende portefølje av bygg med prosjekteringskompetanse innenfor miljøvennlig trebyggeri og utstrakt bruk av massivtre. Byrået har gjennom småskala prosjekter og eneboliger opparbeidet erfaring med å bruke massivtre kombinert med parametriske designverktøy og innovative digitale produksjonsmåter. Gjennom å være utførende totalentreprenører for mindre prosjekter har de konkret erfaring med bygging og montering. HZA jobber tett med industrien, fra skogseiere og sagbruk til snekkere. Samtidig har de fokus på gjenvinning, resirkulering og digital produksjon. 

Et fasinerende materiale

Haugen/Zohar arkitekter har nettopp avsluttet et pilotprosjekt i massivtre på Furuset i Oslo, som på flere områder vil bli en pådriver og et forbilde for andre byggeprosjekter i tre. Da Stiftelsen Betanien Oslo skulle utvikle sin tomt Ulsholtveien 31 (U31), i Bydel Alna, inviterte de til en konkurranse om klimavennlige førstehjemsboliger. Vinneren ble arkitektene Haugen/Zohar og Dronninga Landskap med forslaget ”God morgen Alna”.

«Vi er svært glade for at vi har blitt del av Norges eksportsatsing, og vil benytte muligheten til å gi en innføring og bidra til en utvikling av at norsk massivtre kan benyttes i prosjekter i midtøsten.»

- Marit Justine Haugen og Dan Zohar

Prosjektet som ble ferdigstilt denne sommeren er allerede nominert til Arkitekturprisen. Prosjektets mål er å utforme klimavennlige førstehjemsboliger for unge. Prosjektet er det første boligprosjektet innenfor FutureBuilt programmet, med mål å oppnå minimum 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp. Prosjektet er delt i to: Rehabilitering og nybygg. Furuhuset (eksisterende bygg) er rehabilitert med 9 leiligheter og et fellesareal. I tillegg er to nye leilighetsbygg i massivtre med 27 boenheter plassert i randsonen mot vest. Dermed frigis et fint felles uteområde med gode solforhold. 

Hver boligmodul er prosjektert med tanke på utradisjonelle planløsninger som skal sikre luft og volum i boligene. De arkitektoniske ambisjonene er således utarbeidet i form av utradisjonelle snitt og plan. Prefabrikkerte massivtre-elementer er brukt i vegger, tak og i alle bærende konstruksjoner.

Haugen tror fremtiden ligger i tverrfaglig samarbeid og integrert designprosesser fra første dag, inkludert leverandører og entreprenører. De ser for seg et tettere samarbeid og innovativ tenkning mellom aktørene i tresektoren.

– Vi har ikke sverget monogamt ekteskap med tre, men det er et fasinerende materiale. Det er et overskuddsmateriale med uendelige formingsmuligheter og gode tekniske egenskaper, som bra termisk isolasjon, god bæreevne og godt inneklima. I tillegg har det et mangfoldig estetisk uttrykk. Med så mange gode egenskaper i ett materiale er mulighetene enorme og friheten stor. Norge har lange tradisjoner i bruk av tre, så kompetansen og ambisjonsnivået burde være i verdensklasse her i landet, forteller Haugen og Zohar.

Til toppen