Reiulf Ramstad Arkitekter har valgt å fokusere spesielt på trearkitektur innen kultur og boligsektoren.
Reiulf Ramstad Arkitekter har valgt å fokusere spesielt på trearkitektur innen kultur og boligsektoren. (Bilde: Reiulf Ramstad Arkitekter )

Eksport av trearkitektur innen kultur og boligsektoren

Vårt mål med å delta i eksportsatsingen er å styrke kontorets internasjonale profil med spesielt fokus på trearkitektur innen kultur og boligsektoren, forteller arkitekt Kristin Ramstad i Reiulf Ramstad Arkitekter.

  • Trearkitektur
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring
– Våre mål er å øke lokalkompetansen, synliggjøre kontoret, videreutvikle våre kontaktnettverk og etablere effektive samarbeidsplattformer i de ulike geografiske områdene, sier Kristin Ramstad.
– Våre mål er å øke lokalkompetansen, synliggjøre kontoret, videreutvikle våre kontaktnettverk og etablere effektive samarbeidsplattformer i de ulike geografiske områdene, sier Kristin Ramstad. Bilde: Reiulf Ramstad Arkitekter

– Satsningen som vi kaller RRA Global, har to ulike formål. Det ene er å være med på å bidra til å styrke norsk arkitektur som eksportvare generelt. Det andre er å fremme kontorets egen vekst i flere internasjonale markeder. Vi ser at økt eksport av arkitektur også vil bidra til dynamikk og synergier i norsk arkitektur. Dette vil bidra til å øke fokus på arkitektur som et kunnskapsområde med samfunnsbetydning også innenlands. Som et ambisiøst kontor ønsker vi i RRA å bidra til denne utviklingen, forteller Ramstad.

– Nasjonalt vil en økende eksport av norsk arkitektur både fungere som en eksportinntekt, og som en branding/markedsføring av norsk kvalitet og norske verdier, sier hun.

Trearkitektur innen kultur og boligsektoren

Reiulf Ramstad Arkitekter har over kontorets 20-årige utvikling opparbeidet spisskompetanse innen en rekke satsingsfelt. I denne eksportsatsingen har kontoret valgt å fokusere spesielt på trearkitektur innen kultur og boligsektoren. Dette er områder Ramstad opplever en sterk interesse fra i utlandet.

– Våre mål er å øke lokalkompetansen, synliggjøre kontoret, videreutvikle våre kontaktnettverk og etablere effektive samarbeidsplattformer i de ulike geografiske områdene, sier hun.

«Vi ser at økt eksport av arkitektur også vil bidra til dynamikk og synergier i norsk arkitektur i seg selv.»

- Kristin Ramstad

Reiulf Ramstad Arkitekter As (RRA) har gjennomført prosjekter og konkurranser over hele Norge og har et sterkt fokus på å skape unik, varig og stedsspesifikk arkitektur. Tilpasningen til ulike lokale forhold i kombinasjon med kontorets faglige kompetanser, bidrar til en kontinuerlig utvikling og forbedring av vår tids arkitektur. Dette er en metode vi ønsker å anvende aktivt utenfor egne landegrenser da vi ser et stort potensiale i å utvikle, fronte og styrke norsk arkitektur med innflytelse fra det internasjonale markedet. Arkitektsektoren globalt vil bli en viktig leverandør av tjenester for hvordan vi skal utvikle omgivelsene videre. Norge skal i økende grad leve av kunnskap, kompetanse, konseptutvikling og faglig intellektuell produksjon. RRA ønsker å være en viktig bidragsyter i denne utviklingen og er glad for å være en av Innovasjon Norges satsing på eksport av norsk arkitektur.

Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter

Kontoret har de siste 10 årene jobbet aktivt mot flere internasjonale marked gjennom foredragsaktivitet, publisering, deltagelse i konkurranser og direkte oppdrag. RRA har utført og vunnet en rekke konkurranser i Norden og verden for øvrig og jobber blant annet med et stort byutviklingsprosjekt i Gøteborg for Järnhusen, og et kultur- og formidlingssenter i Danmark: «Kornets hus».

I 2013 etablerte RRA et fast samarbeidskontor i Innsbruck som i nært samarbeid med RRA Oslo har opparbeidet en portefølje med ferdigstilte konkurranser, og RRA har på bakgrunn av dette i dag en rekke aktive prosjekter i Tyskland, Østerrike og Frankrike. Kontoret arbeider i tillegg systematisk med å komme inn i andre markeder.

Til toppen