Reiulf Ramstad Arkitekter har valgt å fokusere spesielt på trearkitektur innen kultur og boligsektoren.
Reiulf Ramstad Arkitekter har valgt å fokusere spesielt på trearkitektur innen kultur og boligsektoren. (Bilde: Reiulf Ramstad Arkitekter )

Eksport av trearkitektur innen kultur og boligsektoren

Vårt mål med å delta i eksportsatsingen er å styrke kontorets internasjonale profil med spesielt fokus på trearkitektur innen kultur og boligsektoren, forteller arkitekt Kristin Ramstad i Reiulf Ramstad Arkitekter.

  • Trearkitektur
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring
– Våre mål er å øke lokalkompetansen, synliggjøre kontoret, videreutvikle våre kontaktnettverk og etablere effektive samarbeidsplattformer i de ulike geografiske områdene, sier Kristin Ramstad.
– Våre mål er å øke lokalkompetansen, synliggjøre kontoret, videreutvikle våre kontaktnettverk og etablere effektive samarbeidsplattformer i de ulike geografiske områdene, sier Kristin Ramstad. Bilde: Reiulf Ramstad Arkitekter

– Satsningen som vi kaller RRA Global, har to ulike formål. Det ene er å være med på å bidra til å styrke norsk arkitektur som eksportvare generelt. Det andre er å fremme kontorets egen vekst i flere internasjonale markeder. Vi ser at økt eksport av arkitektur også vil bidra til dynamikk og synergier i norsk arkitektur. Dette vil bidra til å øke fokus på arkitektur som et kunnskapsområde med samfunnsbetydning også innenlands. Som et ambisiøst kontor ønsker vi i RRA å bidra til denne utviklingen, forteller Ramstad.

– Nasjonalt vil en økende eksport av norsk arkitektur både fungere som en eksportinntekt, og som en branding/markedsføring av norsk kvalitet og norske verdier, sier hun.

Trearkitektur innen kultur og boligsektoren

Reiulf Ramstad Arkitekter har over kontorets 20-årige utvikling opparbeidet spisskompetanse innen en rekke satsingsfelt. I denne eksportsatsingen har kontoret valgt å fokusere spesielt på trearkitektur innen kultur og boligsektoren. Dette er områder Ramstad opplever en sterk interesse fra i utlandet.

– Våre mål er å øke lokalkompetansen, synliggjøre kontoret, videreutvikle våre kontaktnettverk og etablere effektive samarbeidsplattformer i de ulike geografiske områdene, sier hun.

«Vi ser at økt eksport av arkitektur også vil bidra til dynamikk og synergier i norsk arkitektur i seg selv.»

- Kristin Ramstad

Reiulf Ramstad Arkitekter As (RRA) har gjennomført prosjekter og konkurranser over hele Norge og har et sterkt fokus på å skape unik, varig og stedsspesifikk arkitektur. Tilpasningen til ulike lokale forhold i kombinasjon med kontorets faglige kompetanser, bidrar til en kontinuerlig utvikling og forbedring av vår tids arkitektur. Dette er en metode vi ønsker å anvende aktivt utenfor egne landegrenser da vi ser et stort potensiale i å utvikle, fronte og styrke norsk arkitektur med innflytelse fra det internasjonale markedet. Arkitektsektoren globalt vil bli en viktig leverandør av tjenester for hvordan vi skal utvikle omgivelsene videre. Norge skal i økende grad leve av kunnskap, kompetanse, konseptutvikling og faglig intellektuell produksjon. RRA ønsker å være en viktig bidragsyter i denne utviklingen og er glad for å være en av Innovasjon Norges satsing på eksport av norsk arkitektur.

Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter

Kontoret har de siste 10 årene jobbet aktivt mot flere internasjonale marked gjennom foredragsaktivitet, publisering, deltagelse i konkurranser og direkte oppdrag. RRA har utført og vunnet en rekke konkurranser i Norden og verden for øvrig og jobber blant annet med et stort byutviklingsprosjekt i Gøteborg for Järnhusen, og et kultur- og formidlingssenter i Danmark: «Kornets hus».

I 2013 etablerte RRA et fast samarbeidskontor i Innsbruck som i nært samarbeid med RRA Oslo har opparbeidet en portefølje med ferdigstilte konkurranser, og RRA har på bakgrunn av dette i dag en rekke aktive prosjekter i Tyskland, Østerrike og Frankrike. Kontoret arbeider i tillegg systematisk med å komme inn i andre markeder.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen