Ekstra lydisolasjon av yttervegger er ofte nødvendig

Ekstra lydisolasjon av yttervegger er ofte nødvendig

Kravene til akseptabelt lydnivå innendørs gjelder også der det er mye støy fra flytrafikk, veier og industri. Noen yttervegger må ha ekstratiltak for å gi godt innendørs lydnivå.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

To reviderte anvisninger om isolering av yttervegger er vel så aktuelle nå som tidligere. Spesielt nyttig i 523.422 Lydisolerende egenskaper for yttervegger er tabeller med oppdaterte lyddata for ulike veggtyper og tiltak som bedrer lydisolasjonen.

Tabellene kan brukes til å velge løsning, enten det er vegger av betong, mur, tre eller sandwichelementer. Løsningene kan brukes både i nybygging og ved utbedring yttervegger.

723.531 Kartlegging og forbedring av lydisolasjonen i yttervegger handler om eldre bygninger. Den beskriver hva som er viktig når lydmessige forhold undersøkes, og de vanligste måtene å oppnå bedre lydisolering på. To eksempler i denne anvisningen illustrerer hvordan datasamlingen i 523.422 kan brukes rent praktisk til å velge tiltak, i to bygninger fra henholdsvis 1950- og 1970-tallet.

Også vinduer, veggventiler og tak har betydning for innendørs lydnivå. Lydisolerende egenskaper for disse bygningsdelene er omtalt i egne anvisninger.

JURIDISK/ 9. november 2018

Hvilket ansvar har hovedentreprenøren?

En aktuell problemstilling i bygge- og anleggsbransjen er om en hovedentreprenør kan holdes ansvarlig for en underentreprenørs merverdiavgiftsforpliktelser. Fremtidens byggenæring har snakket med senioradvokat Kari-Ann Mosti fra advokatfirmaet Grette. Hun er ekspert på merverdiavgift, og har mer enn 20 års erfaring på området. Les hele saken

Til toppen