En million kvadratmeter har blitt sertifisert

En million kvadratmeter har blitt sertifisert

Etterspørselen etter næringsbygg med høy miljøstandard er økende blant norske bedrifter. Derfor velger stadig flere eiendomsutviklere å bygge med høyere kvalitet enn statens tekniske forskrifter (TEK).

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Norwegian Green Building Council (NGBC), som har ansvaret for den mest brukte merkeordningen, melder at det nå i mai ble bygget kvadratmeter nummer en million etter BREEM-standarden i Norge.

– Regjeringen ønsker å forenkle de tekniske forskriftene for å gjøre det billigere å bygge, men det næringsmarkedet virkelig etterspør er kontorlokaler med lavere miljøpåvirkning og høyere krav til helse og inneklima. Antall BREEAM-bygg har bokstavelig talt skutt i været det siste året, sier Kjersti Folvik, daglig leder i NGBC

Marginale prisforskjeller

I et kaldt land som Norge gir byggekvaliteten store utslag på energibruk i byggene. Dessuten oppholder nordmenn seg mye innendørs, og er særlig utsatt for dårlig inneklima.

– Debatten om byggekostnader gir et skjevt inntrykk av utfordringene i Norge. Kvadratmeterprisen styres i all hovedsak av veiledende markedspris, uavhengig av kvalitet. Det koster i snitt 1-3 prosent mer å bygge med svært høy kvalitet (f.eks BREEAM Excellence), enn å bygge etter teknisk forskrift, som er minste tillatte standard. Det er denne marginale forskjellen kjøperne begynner å bli klar over, sier Folvik.

– Vi må bygge for fremtiden. Kravene til både inneklima og uteklima vil etter alle målemerker strammes til i årene som kommer. Eiere av dårlige bygg risikerer å bli stående med betydelige oppgraderingsutgifter for å tilfredsstille fremtidige krav, sier Folvik.

Kvadratmeter nummer en million hos DNV-GL

DNV GL vil om kort tid markere åpningen av sitt nyeste bygg i Veritas-senteret på Høvik i Bærum. Nybygget, Veritas 3, har 10.000 kvadratmeter kontorlokaler. Energiforbruk tilfredsstiller Passiv-hus standarden og bygget er BREEAM NOR Excellent sertifisert.

– Både DNV GL og morselskapet Det Norske Veritas har som formål er å sikre liv, verdier og miljøet. DNV GL er et av verdens aller største sertifiseringsorganer. Selskapet sertifiserer ikke kontorbygg, men det var selvsagt for oss at nybygget skulle vise at vi tar vår egen medisin, og bygger i henhold til de beste og mest fremtidsrettede energi- og miljø-standarder, sier Torolf Aadnesen, styreleder i byggets eier Det Norske Veritas Eiendom AS.

Store nasjonale forskjeller

Det er store forskjeller på byggekvaliteten rundt om i landet. Oslo er foreløpig i en særklasse. Alle større kontorbygg under oppføring i Oslo bygges etter BREEAM-standardene. På andreplass finner vi Stavanger, fulgt av Bergen og Trondheim som også har høy andel sertifiserte bygg. Byer som Kristiansand og Tromsø har foreløpig et mer umodent byggmarked.

DIGITALISERING/ 9. april 2019

Styrker sin posisjon som digitaliseringspartner til byggebransjen i Norden

Infobric utvider sortimentet av smarte digitale løsninger for å øke sikkerheten og effektiviteten i den nordiske byggebransjen. Gjennom oppkjøpet blir Tempus AS med datterselskapet Templus AB nå en del av Infobric. Les hele saken

Til toppen