En nasjonal møteplass for byggenæringen

En nasjonal møteplass for byggenæringen

Bygg Reis Deg vil skape byggenæringens viktigste møteplass. Møteplassen tilbyr Norges største byggevareutstilling, konferanser, seminarer og sosiale møteplasser. Bygg Reis Deg arrangeres for 27. gang i år på Norges Varemesse på Lillestrøm.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det finnes mange ulike arenaer for de ulike bransjene i byggenæringen, men ingen felles treningsarena hvor alle ansatte i alle bransjer er involvert. Det ønsker Bygg Reis Deg å gjøre noe med. Årets nyhet på Bygg Reis Deg er at seminarer, konferanser og sosiale møteplasser samles under fellesbetegnelsen «Det Norske Byggemøte».

Programkomitéen for «Det Norske Byggemøte» består av strategiske og operative aktører som representerer hele verdikjeden fra arkitekter, entreprenører og leverandører til utførende i bygg og anlegg.

En nasjonal møteplass for byggenæringen på tvers av verdikjeden

- I det første programkomitémøte kom det frem at aktørene ønsker seg en møteplass for samspill og dialog på tvers av særinteresser som bidrar til å fremsnakke norsk byggenæring. Det er mange ting vi er gode på i Norge, og Bygg Reis Deg er en perfekt arena for å vise frem de gode eksemplene, sier Gunnar Glavin Nybø, Administrerende Direktør, Bygg Reis Deg AS.

- «Det Norske Byggemøte» skal være en nasjonal møteplass for byggenæringen på tvers av verdikjeden. Byggemøtet skal samle aktører innen arkitektur, design, bygg og anlegg, entreprenører, håndverkere, varehandel, og rådgivere. Sammen skal det fokuseres på å bygge omdømme, stolthet og kompetanse for norsk byggenæring.

Kunnskapsdeling og økt verdiskaping med mindre samlet miljøbelastning

- For å reise morgendagens Norge kaller vi inn til et byggemøte i samspill med og for de som har ambisjoner utover sin egen virksomhet og rolle. Målet for «Det Norske Byggemøte» er kunnskapsdeling og økt verdiskaping med mindre samlet miljøbelastning på tvers av byggenæringen. Dette betyr økt konkurransekraft og bedre inntjening for de som er best til å spille på lag, er fremoverlente og nytenkende, sier Nybø.

- Bygg Reis Deg ønsker å legge til rette for at de ulike aktørene i verdikjeden kan samspille om byggeprosessens muligheter og utfordringer. Bygg Reis Deg ønsker via «Det Norske Byggemøte» å bidra til at næringen spiller bedre på lag og finner felles bærekraftige løsninger som bidrar til økonomisk, samfunnsmessig og miljømessige gevinster.

Bli med på laget og vise samspill i praksis

- Et byggemøte er en møteplass som alle kan kjenne seg igjen i. Her møtes aktører på ulike nivåer fra ulike bransjer som er knyttet til byggeprosessen for å avstemme status, planlegge videre fremdrift, samordne ressurser og sørge for et optimalt samspill. Dette vil vi gjenskape med «Det Norske Byggemøte» på Bygg Reis Deg 2017. Nå er det opp til de respektive bransjene og aktørene å bli med på laget og vise samspill i praksis, avslutter Nybø.

Til toppen