Tjøtta krigskirkegård i Nordland. Landskapsarkitekt Karen Reistad.
Tjøtta krigskirkegård i Nordland. Landskapsarkitekt Karen Reistad. (Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet)

​Endelig en utstilling om landskapsarkitektur

Visste du at vi i Norge var de første i Europa til å utdanne landskapsarkitekter?  Har du tenkt på at uterom som hager, parker, byrom og kirkegårder er formgitt og planlagt av noen? Landskapsarkitektutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er 100 år i 2019. Dette markeres med utstillingen UTESTEMME i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Utstillingen vises fra 8. februar til 1. september 2019.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Landskapsarkitektur er å formgi og forvalte uterom, og faget er en viktig del av den grønne samfunnsbyggingen. Med utgangspunkt i tegningsmateriale fra arkivet på NMBU legger utstillingen vekt på landskapsarkitekturens pionertid mellom 1900-1960. Utstillingen er organisert rundt fem hovedtemaer: hager, kolonihager, folke- og institusjonsparker og gravlunder. Sentrale anlegg som presenteres er blant annet Campusparken på Ås, Hydroparken i Oslo, teaterparken i Bergen og Tjøtta internasjonale krigskirkegård på Helgelandskysten. Det vises originaltegninger av Olav L. Moen, Pål Sæland, Karen Reistad, Torborg Z. Frølich, Marius I. Røhne, Eyvind Strøm og duoen Morten Grindaker & Egil Gabrielsen.

Hydroparken i Oslo. Landskapsarkitekt Grindaker & Gabrielsen. Nasjonalmuseets samling. Foto: Teigens Fotoatelier

Utstillingen sprenger de fysiske rammene for museet, og sprer seg både innenfor og utenfor bygningen. I paviljongen går man på oppdagelsesferd i en «landskapslabyrint», og blir kjent med de ulike pioner-prosjektene og tiden de ble tegnet og anlagt i. I inngangshallen foregår vandringen gjennom en installasjon inspirert av det japanske ordet «komorebi», som beskriver lys- og skyggespillet som skapes når sollys filtreres gjennom trær og vegetasjon. Hvelvet er omgjort til et «sanserom» som åpner for assosiasjoner til landskapets stadige lys- og lydforandringer. Utenfor paviljongen er det en «pinneskog» som gjennomgår en langsom forvandling med vekst og blomstring i utstillingsperioden.

Torshovparken i Oslo. Landskapsarkitekt Eyvind Strøm. Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet
Til toppen