Endringer i byggereglene fra nyttår

Endringer i byggereglene fra nyttår

Fra 1. januar er lokal godkjenning opphevet. Samtidig er sentral godkjenning styrket med nye seriøsitetskrav. Nye energikrav og forenklinger ved tiltak i eksisterende bygg er også blant endringene som trer i kraft fra nyttår.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det er gjort endringer i både byggesaksforskriften (SAK) og byggteknisk forskrift (TEK) med tilhørende veiledninger.

Bortfall av lokal godkjenning

Lokal godkjenning er opphevet fra 1. januar 2016 og kommunene skal ikke lenger godkjenne foretak for ansvarsrett i byggesaken. I stedet skal kommunen registrere erklæringer om ansvarsrett som skal sendes til kommunen før byggearbeidene starter.

I erklæringen om ansvarsrett erklærer foretaket at det oppfyller kvalifikasjonskrav og at arbeidet utføres i tråd med regelverket.

Styrking av ordningen med sentral godkjenning

Fra 1. januar innføres nye seriøsitetskrav i den sentrale godkjenningsordningen. Formålet med endringene er å styrke sentral godkjenning som virkemiddel for å fremme kvalitet i byggverk. Foretak som søker sentral godkjenning må ikke ha forfalt eller ubetalt skatt, merverdiavgift, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Dette gir kontraktspartnere en trygghet for at foretaket driver økonomisk forsvarlig og skal vise at foretaket har vilje og evne til å oppfylle sine forpliktelser. Godkjenningsregisteret skal vise antall ansatte innmeldt i Aa-registeret. Dette gir opplysninger om foretakets gjennomføringsevne.

Disse nye, obligatoriske kravene kommer som tillegg til kvalifikasjonskrav og krav til kvalitetssikring.

Det er også mulig å synliggjøre i det sentrale godkjenningsregisteret om foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, og om foretaket har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring.

Tidsavgrenset tilsyn

I 2016 og 2017 skal kommunene prioritere tilsyn med oppfyllelse av krav til kvalifikasjoner og produktdokumentasjon. I slutten av januar publiserer Direktoratet for byggkvalitet tilsynsveiledninger for disse to områdene. Veiledningene er et supplement til veiledningen om tilsyn, og består av sjekklister og brevmaler. Disse bestemmelsene er endret:

Energiregler med overgangsperiode

Hele kapittel 14 om energi er gjort om fra 1. januar, men i en overgangsperiode på et år er det mulig å velge mellom å bruke tidligere og nytt regelverk. Veiledningen til kapitlet er oppdatert i tråd med det nye regelverket. Disse bestemmelsene er endret:

Endringer ved tiltak i eksisterende bygg

1. januar gjøres det endringer som gjør det enklere å ta i bruk loft, bod og kjeller som oppholdsrom. Dette gjelder både byggesaksforskriften (SAK) og byggteknisk forskrift (TEK). Disse bestemmelsene er endret:

TRE/16. februar 2018

Rekordoppmøte på verdens største konferanse for byggekunst i tre

1700 deltakere fra hele verden deltok på verdens største møteplass for byggkonstruksjoner i tre, Forum Holzbau Garmisch. Flere norske bedrifter deltok for å oppdatere seg på de nyeste trendene innen internasjonal byggekunst i tre. Les hele saken

BIM/16. februar 2018

Fullsatt sal på seminaret om parametrisk design og BIM

Tirsdag 13. februar ble det for første gang i Norge arrangert seminar om parametrisk design/visuell programmering. Over 130 personer var til stede på Felix Konferansesenter for å høre en rekke norske og internasjonale foredragsholdere fortelle om hvordan de benytter dette i sin hverdag. Les hele saken

BYGGENÆRINGEN/15. februar 2018

Fortsatt stort behov for fagarbeidere i byggenæringen

38 prosent av bedriftene i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere viser ny undersøkelse fra BNL. I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer, og selv om pendelen går riktig vei på landsbasis, er det alt for få som velger bygg- og anleggsteknikk. Les hele saken

Til toppen