Energi- og kostnadseffektivitet med lufttette energipaneler

Energi- og kostnadseffektivitet med lufttette energipaneler

Ruukki energipaneler gir bygninger et lufttett skall og bidrar til å redusere oppvarmingskostnader, livssykluskostnader og CO2-utslipp.

  • Produkt
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

En finsk universitetsstudie fant at lufttetthet var den mest kostnadseffektive måten å forbedre skallet på store enetasjes bygg. Ifølge Ruukkis Direktør i bærekraft, Petteri Lautso, er det tre variabler som påvirker lufttetthetsnivået: produkt, design og installasjon.

Men for Lautso er det ikke nok: i designfasen kjører Ruukki en dynamisk simulering for å forutsi energibesparelser og CO2-avtrykk. Variabler som energikilder, isolasjon og værdata tas i betraktning. I fjor introduserte de energiberegninger for livssyklus.

Logistikkhaller konstrueres typisk for en maks levetid på 50 år. Ekstra isolasjon er ikke den beste måten å minimere byggets totale energiregnskap og redusere CO2-avtrykket. Lufttetthet kombinert med fornybar energi er en bedre løsning.

De koster litt mer enn vanlige paneler men er likevel svært kostnadseffektive

Med lufttetthet kan du spare penger ved å redusere takisolasjon. Slik blir energipaneler en nullinvestering og du begynner å spare energi med det samme.

– De koster litt mer enn vanlige paneler men er likevel svært kostnadseffektive, sier Lautso om Ruukkis energipaneler.

– Det er en god investering, men det er alltid et spørsmål om optimalisering, tilføyer han.

Panelene

Logistikkbygg er typiske bruksområder for energipanelene. Andre bruksområder inkluderer detaljhandel og kjøpesentre. Panelene fungerer best med store veggoverflater og et begrenset antall vinduer og dører. Panelene kan dekkes med en rekke dekorative designelementer.

Panelene lages typisk med en høy grad gjenvinningsmaterialer og består av isolasjon innimellom to stålplater. Panelene er både bærekraftige og resirkulerbare. Kvaliteten er garantert fra produksjon av råmaterialer og gjennom produktets totale livssyklus.

Panelene er enkle å installere og passer perfekt sammen, men korrekt installasjon er viktig. Eventuelle lekkasjer oppdages ved hjelp av målinger med varmekamera og farget røyk. Ved å gjøre installatørene kjent med de tekniske detaljene, kan de oppdage dersom noe er galt.

Vedlikeholdsbehovet er ikke stort. Holdbarhet og levetid er sammenlignbare med andre paneler. Det som er avgjørende er at bygningen er lufttett. Vanndamp i luft kondenserer dersom den presses gjennom en vegg. Det skal ikke skje med disse panelene om de er korrekt installert. Korrekt installasjon reduserer også risikoen for muggdannelse.

Holistisk optimalisering

Typisk ser kjøpere på pris og ikke helheten. Lautso anbefaler at man heller spør etter den mest kostnadseffektive løsningen for byggets livssyklus.

Lautso har foreløpig ingen forslag til forbedringer bortsett fra en utvidelse av tjenestetilbudet. Det inkluderer å sammenligne simuleringer og målinger av sanntidsdata når byggene er tatt i bruk.

– Slik jeg ser fremtiden, innebærer den en slik holistisk optimalisering basert på livssyklus, sier han.
Forbedring av tekniske data og variabler som tas med i simuleringene vil bidra til bedre treffsikkerhet på miljømessige og finansielle mål. Jo bedre simuleringene blir, jo høyere pålitelighet oppnår man i planleggingen. Lautso tror fremtiden innebærer at man kombinerer datakilder, legger til sensordata og får det hele til å snakke sammen. Fra et IT-perspektiv er det fremdeles utfordringer som må overvinnes for å få det til.

– Å kombinere alt dette er noe vi vil se på fremover. Vi ser gjerne at det blir del av vårt servicetilbud.

Posti

Posti Group Corporation—tidligere Itella Finland—bruker Ruukkis energipaneler i et lagerbygg i Orimattila nær Lahti. Ruukki leverte og installerte panelene til byggets eksteriør. Det 72 000 kvadratmeter store varelageret var et nybygg. Det stod ferdig i 2014 og er i dag i vanlig drift.

Ifølge Driftsdirektør Antti J. Pitkänen så de kun fordeler med panelene.

– Vi valgte disse panelene på grunn av god kvalitet på lufttetthet og energieffektivitet. Målinger bekreftet lufttettheten med utmerkede resultater. Det var potensiell energibesparing som var hovedårsaken, forklarer han.
Energipanelene brukes i kombinasjon med grunnvarme, som er hovedoppvarmingskilden. Pitkänen kan heller ikke komme på noen ønsker om forbedringer.

Han synes det er vanskelig å beregne livssykluskostnader og tiden det tar før produktet har betalt seg selv på grunn av kompleksiteten med alle variablene. Ruukki har estimert at det tar rundt to år.

– En liten ekstrainvestering ga oss paneler med bedre lufttetthet, avslutter Pitkänen.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen