Energimerking for bygg planlegges overført til Enova

Energimerking for bygg planlegges overført til Enova

Olje- og energidepartementet tar sikte på å overføre den videre driften og utviklingen av energimerkeordningen for bygg fra NVE til Enova med virkning fra 1. juli 2016.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Departementet sendte brev til NVE og Enova der de bes om å samarbeide om overføringen. Overføringen inkluderer også ordningen for energivurdering av tekniske anlegg. Tilsynet med ordningene vil fortsatt bli ivaretatt av NVE. Departementet ivaretar forskriftskompetansen vil vurdere nødvendige regelverksendringer.

Energimerkeordningen for bygg har vært i drift siden 2010. Ordningen omfatter drift og utvikling av energimerkesystemet, informasjonsarbeid og veiledning, regelverk og tilsyn. NVE har til nå stått for disse oppgavene.

Det har i hovedsak vært høy etterlevelse av kravet om energimerking i boligmarkedet, og ordningen har skapt oppmerksomhet om energieffektivisering i bygg. Departementet er opptatt av at energimerkeordningen skal videreutvikles og ses i sammenheng med andre virkemidler. Ordningen kan for eksempel gi gevinster i et samspill med Enovas informasjonsvirksomhet og programutvikling. Departementet vil komme tilbake til en evaluering av energimerkeordningen.

FASADE/21. februar 2018

Lansere et revolusjonerende monteringssystem

I april 2018 vil Q-railing lansere et revolusjonerende monteringssystem som skal gjøre det svært så enkelt å montere glass. Q-railing vil presentere det nye monteringssystemet på messen Fensterbau Frontale i Nürnberg 21. - 23- mars og via en direktestrømming på Facebook kl. 14.00 21. mars. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/20. februar 2018

Slik skal Enova få fart på energieffektiviseringen av bygg

Til tross for at mange tiltak er lønnsomme går det for tregt med energieffektiviseringen av bygg. Nå utlyser Enova en konkurranse for å få fram ideer til forretningsmodeller som kan få fart på markedet. Samtidig varsler de endringer i støttetilbudet til eksisterende bygg. Les hele saken

Til toppen