Enkle grep vil spare samfunnet for milliarder

Enkle grep vil spare samfunnet for milliarder

Samarbeidsprosjektet Bygg21 leverte onsdag en rapport til Jan Tore Sanner med tre forslag til forenkling og effektivisering av plan- og byggesaksbehandling.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Bygg21 møtte onsdag kommunalminister Jan Tore Sanner for å presentere sin rapport om samspillet mellom privat og offentlig sektor i byggeprosesser. Dette skjer samtidig med at byggenæringene og politiske miljøer sammen gjør et krafttak for å styrke blant annet volumet i boligutbyggingen. En uavhengig redaksjon, bestående av representanter fra både næring og myndighet har utarbeidet rapporten.

Grepene Bygg21 foreslår i rapporten til KMD er: halver antall plannivåer fra fire til to, sørg for forutsigbare og realiserbare rekkefølgebestemmelser og forenklet og automatisert byggesaksbehandling via Altinn.

– Felles for forslagene er at de vil redusere tidsbruken, øke forutsigbarheten og redusere detaljeringsgraden i plan- og byggeprosjekter, sier Sissel Leire, styreleder for Bygg21.

[factbox id="1"]

I dag er det store forskjeller i behandlingstid mellom norske kommuner. Statistikk fra SSB fra 2014 viser at Bergen i snitt brukte 916 dager på å behandle private detaljreguleringsforslag, sammenlignet med Oslo som bare brukte 263 dager.

– I dag er behandlingen av plan og byggesaker svært uforutsigbar. Det er ekstremt kostbart både for næringslivet, kommunene og staten. Vi tror endringene vi foreslår i rapporten ”Enkle grep – raskere fra behov til bygg” vil spare samfunnet for milliarder, sier leder av Bygg21, Sverre Tiltnes.

Vil halvere antall plannivåer

Redaksjonsgruppas første råd er å halvere antall plannivåer i byggesaksbehandlingen, fra fire til to.

– Det er ikke noe krav i loven om bruk av alle fire, men likevel ser vi at mange sikrer seg ved å gjøre nettopp det. Reduserer vi antall plannivå er effektiviseringspotensialet enormt og det uten at det går på bekostning av kvaliteten, sier Tiltnes.

Forutsigbare rekkefølgekrav

Redaksjonen adresserer også såkalte rekkefølgekrav. Rekkefølgekrav stiller krav til at eksempelvis et veikryss må bygges om, eller at en barnehage må bygges før et tiltak kan gjennomføres.

– I dag er rekkefølgekravene uforutsigbare, og står for ofte ikke i forhold til utbyggingen som er planlagt. Det skaper unødvendig usikkerhet for utbyggere og boligkjøpere, mener han.

Den digitale tidsalder

Bygg21 foreslår til slutt å digitalisere og automatisere byggesaksbehandlingen.

– Byggenæringen må også oppgradere seg og bli med i den digitale tidsalder. Forenklet og digital byggesaksbehandling kan innen kort tid åpne for automatisert byggesaksbehandling, mener Tiltnes.

Ambisjonen er at byggesak på Altinn vil motivere til, og øke andelen fullstendige byggesøknader, på linje med forbedringer oppnådd i regnskapsplikt og selvangivelse.

Vi har gledet oss lenge til å overrekke statsråden denne rapporten. Nå håper vi rådene tas til følge, og at byggesaksbehandling landet over kan effektiviseres til det nivået vi burde ligge på. Da er vi godt på vei mot målet om 20 prosent kostnadsreduksjon innen 2020, avslutter han.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen