Enklere å utnytte areal på loftet

Enklere å utnytte areal på loftet

Nå er det enklere å utnytte areal på loftet til bolig, men du må fortsatt søke kommunen ved bruksendring.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Lag rom på loftet fra SINTEF Byggforsk viser trygge og dokumenterte løsninger.

Lavere takhøyde og mindre dagslys

Boligareal på loftet må tilfredsstille en rekke krav, men fra 1. januar 2016 er noen av reglene endret for at flere skal kunne utnytte areal på loftet til bolig. For boliger bygd etter tidligere regelverk enn TEK10, er det nå tillatt med romhøyde ned til 2,0 m i et innredet loft. For endringer i "TEK10-boliger" er kravet 2,2 m. I nye boliger skal romhøyden være minst 2,4 m.

[factbox id="1"]

Med de nye reglene regnes også kravet til dagslys som oppfylt dersom rommet har et vindu der summen av bredde og høyde er minst 1,50 m. Høyden må minst være 0,60 m og bredden må minst være 0,50 m. Vinduet trenger heller ikke å ha utsyn.

- Det er viktig å være klar over at minstekravene ikke nødvendigvis sikrer brukervennlige rom med god bokvalitet. Å satse på kvalitet, der det er praktisk mulig, kan være lønnsomt på sikt. SINTEF Byggforsk anbefaler generelt at boliger skal ha romhøyde på minst 2,4 m og utsyn gjennom vinduet, sier arkitekt og seniorrådgiver Anders Kirkhus.

Krav om tilfredsstillende inneklima og rømningsvei gjelder som før når man innreder boligrom på loftet.

Fortsatt søknadsplikt ved bruksendring

Mange er ikke klar over det, men omgjøring av loftsrom eller bod til boligrom er bruksendring, og bruksendring er søknadspliktig. Huseieren må derfor søke kommunen og få godkjenning før loftet tas i bruk som bolig. Søknadsplikten gjelder uavhengig av om rommene er til eget bruk eller til utleie.

ALUMINIUM/17. oktober 2018

Aluminium, en versting som kan brukes om igjen fra gamle bygg

Wicona tilbyr blant annet aluminiumsprofiler, tilbehør og beslag. Prosjektmedarbeider Kristian Sivertsen og Ragnhild Lokna Nygård, Byggeteknisk rådgiver i Nygård Hydro building har spennende ting å fortelle på sin stand i utstillingslokalet. Les hele saken

BÆREKRAFT/17. oktober 2018

Saga Wood et miljøvennlig alternativt til trykkimpregnerte materialer

– Vi er her fordi vi tror helt og fullt på å at også i byggenæringen vil det settes krav til en mer miljøvennlig bransje. Dette ligger i vår DNA å arbeide miljøvennlig, sier Lars Høymann Kristensen fra Saga Wood. Les hele saken

BUILDING GREEN/17. oktober 2018

Building Green feirer Oslo sin status som miljøhovedstad

Møtestedet Building Green ble etablert i 2011, og har stadig vokst og blitt viktigere for Skandinaviske utbyggere. Nå er Building Green Norden største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur. Møtestedet tar opp viktige utfordringer for bærekraftige nybygg og rehabilitering av eldre bygg. I København i fjor, ble utstillingen og konferansen besøkt av rundt 8 000 mennesker. Les hele saken

Til toppen