Enova: Hvilke bygg bruker mest energi?

Enova: Hvilke bygg bruker mest energi?

Hvilken type bygg bruker mest energi? Hvor mye mindre energi enn et vanlig bygg bruker egentlig et passivhus? Og bruker din bolig mer eller mindre energi enn gjennomsnittsboligen? Alt dette og mer til finner du svar på i Enovas Byggstatistikk.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Med bakgrunn i rapportert energibruk levert av byggeiere fra hele Norge utarbeider Enova årlig Enovas Byggstatistikk. Byggstatistikken for 2014, som er den 18. utgaven, er nå ute.

Praktisk verktøy

Byggstatistikken er et praktisk verktøy til bruk i arbeidet med planlegging av drift og utvikling avbygninger. Rapporten presenterer analyser og statistikk om energibruk fordelt etter bygningstyper, samt variasjoner avhengig av alder, størrelse og oppvarmingssystem.

– Gjennom Byggstatistikken legger vi til rette for at byggeiere kan sammenlikne energibruk i egne bygninger med tilsvarende bygninger eid av andre, sier fungerende programsjef for bygg og varme i Enova, Tor Brekke.

Den nye byggstatistikken viser at dagligvarebutikkene, til tross for en rekke gode energieffektiviseringsprosjekter i bransjen, fremdeles er den typen bygg som bruker desidert mest energi med hele 559 kWh per kvadratmeter årlig. Mye av forklaringen ligger i et stort kjølebehov. På andre- og tredjeplass kommer sykehus og idrettsbygg. Den gjennomsnittlige energibruken i en bolig er på 115 kWh per kvadratmeter.

Svarer til forventningene

For første gang er utvalget av passivhus og lavenergibygg så stort at de kan skilles ut i statistikken.

Tallene viser at den faktiske energibruken i slike bygg svarer godt til forventningene. Mens den gjennomsnittlige energibruken til de knappe 200 forretningsbyggene (ekskl. dagligvareforretninger) er på 236 kWh per kvadratmeter, er snittet for de 10 lavenergi- og passivbyggene i samme kategori på 155 kWh.

BELYSNING/23. februar 2018

Faglig ekspertise på lys må inn allerede i forprosjektet

– Det er viktig at de som skal planlegge belysningen i et bygge- eller oppussingsprosjekt kommer inn så tidlig som mulig i prosessen. Aller helst i forprosjektet. Riktig lys er en forutsetning for at de som skal bruke arealene, vil trives og være produktive der. Planlegging av et lysanlegg handler om å ta hensyn til brukernes behov samtidig som det skal utgjøre en helhet både funksjonelt og estetisk. Belysningen utgjør i tillegg ca. 20% av det totale energibruket i et kontorbygg så sparepotensialet er stort. Les hele saken

Til toppen