Enova inviterer byggeiere til å sammenligne energibruk

Enova inviterer byggeiere til å sammenligne energibruk

Enova inviterer nå alle byggeiere til å sammenligne energibruken sin med lignende bygg. Byggeiere som registrerer bygget sitt i Enovas Byggnett får en tettere oppfølging av energibruken.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Tidligere har bare de som har fått støtte fra Enova hatt tilgang til Enovas portal Byggnett. Nå åpner Enova for at samtlige byggeiere kan få registrere energibruk i sine bygg.

[factbox id="1"]

Enova gir investeringsstøtte til energieffektivisering og innovasjon i byggsektoren. Byggeiere som har fått støtte, rapporterer byggets energibruk i inntil fem år etter å ha avsluttet prosjektet. Dette gjøres gjennom det elektroniske rapporteringssystemet Byggnett. I snart tjue år er dette datagrunnlaget brukt til å utarbeide en årlig byggstatistikk. Nå kan også byggeiere uten tilsagn fra Enova registrere energibruken i Enovas Byggnett. Dette byr på fordeler både for den enkelte byggeier og bransjen som helhet.

– Rapportering gjør det enklere for byggeierne å følge utviklingen i energibruken fra år til år, og Enovas Byggnett lar dem sammenligne forbruket med tilsvarende bygg. Vi har tro på at en slik benchmarking og en tettere oppfølging øker bevisstheten rundt energibruk, og kan bidra til at flere gjennomfører energitiltak, sier Enovas programsjef for bygg og varme, Helle H. Grønli.

Fyldigere statistikk

Når også bygg som Enova ikke har støttet nå finner sin vei inn i datagrunnlaget, kan Enova dessuten utarbeide en fyldigere og mer representativ byggstatistikk.

– Vi kan blant annet sammenligne bygg vi har støttet med bygg vi ikke har støttet, sier Grønli.

I arbeidet med rehabilitering av eksisterende bygg vil energirådgivere og andre tekniske rådgivere kunne dra nytte av slike nøkkeltall. For Enova, NVE og myndighetene er byggstatistikken et viktig underlag i analysearbeidet, melder Enova i pressemeldingen.

Som byggeier kan du lese Enovas veileder for hvordan du registrerer ditt bygg her. Her kan du registrere dine bygg.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen