Utviklingssjef Gunnel Fottland i Enova.
Utviklingssjef Gunnel Fottland i Enova. (Foto: Enova)

Enova vil ha mer trykk i energi-innovasjon

– Når vi gir produkter eller prosjekter statsstøtte, så er det for å drive bransjen og innovasjonen fremover. Vi er med på å ta risiko ved å satse på nye og innovative produkter. Derfor er det naturlig at vi avvikler vår utløsende støtte til en ny teknologi når denne har blitt en foretrukket løsning i markedet, slik vi nå gjør med luft til vann varmepumper.

  • energi
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Utviklingssjef Gunnel Fottland i Enova forteller at de er opptatt av å bruke statsstøtten som de formidler selektivt, og for å bidra til å styre utviklingen av markeder i ønsket retning. Et eksempel er LED-belysning, som for en 5-års tid tilbake var en god, men dyr energi-effektiv løsning. Mange valgte den vekk i forbindelse med større rehabiliteringsprosjekter, fordi man følte den var for dyr. Da var det naturlig å gå inn med støtte i en periode. Nå er LED-belysning blitt et naturlig valg for de fleste som skal skifte belysning, og statsstøtten faller bort, forklarer hun.

Dialog

– Det samme skjer nå med luft til vann-varmepunmpene?

– Ja, vi har hatt en god og positiv dialog med leverandørene av varmepumper, og det er avgjort optimisme å spore hos dem. Nå ser det ut til at denne teknologien er etablert på en positiv måte i markedet, og dermed er det ikke naturlig å fortsette statsstøtten til disse produktene heller.

– Men det betyr ikke at det er noe feil med varmepumper, sett fra Enova sin side?

– Neida, snarere tvert imot, hadde jeg nær sagt: Saken er jo at disse produktene, blant annet på grunn av den statsstøtten de har hatt i en periode, har utviklet seg svært positivt rent markedsmessig. Da er det ikke naturlig å fortsette støtten lenger, fordi det ville ha karakter av subsidier, og det er jo ikke meningen. Derfor har vi gått ut og sagt at vi på den ene siden frafaller støtten til varmepumper, og på den andre siden åpner for å støtte mer innovative løsninger innenfor energisektoren, forklarer hun.

Næringsbygg

– Hva betyr dette i praksis?

– Det betyr blant annet at eiere av næringsbygg og offentlige bygg fra nå av ikke lenger får støtte fra Enova til å installere tradisjonelle luft-vann-varmepumper. Enova vil i stedet stimulere byggeierne til å velge mer innovative løsninger og varmesentraler som gir mindre belastning på strømnettet. For privathusholdninger beholdes støtten enn så lenge.

– En luft-vann-varmepumpe er en god løsning når det kommer til å spare energi, men ikke til å redusere effektbehovet som er en viktig del av vårt mål om å styrke forsyningssikkerheten. Svakheten ved teknologien er at den når det er svært kaldt ute ikke klarer å hente nok energi fra uteluften. Da kobles el-kolbene inn. Det betyr at energien på de kaldeste dagene i all hovedsak er hentet fra elektrisitet, sier Fottland.

– Det er på de kaldeste dagene vi bruker desidert mest strøm, og dermed også de kraftnettet må dimensjoneres etter. Spesielt nå som flere og flere sektorer elektrifiseres som en del av omstillingen til lavutslippssamfunnet, er det viktig å sørge for at byggeiere tar i bruk smarte energiløsninger som reduserer behovet for unødvendig store investeringer i kraftnettet. Derfor mener Enova at det er riktig å avslutte støtteordningen som i ulike former har eksistert siden 2003.

Vil bidra til utvikling

En annen grunn til at Enova kutter støtten er at statsforetaket mener at teknologien nå er moden nok til at den vil klare seg godt i markedet uten statsstøtte.

– Teknologien har blitt bedre i løpet av de 15 årene vi har støttet den, og ferske tall fra Prognosesenteret viser som sagt økt optimisme blant varmepumpeleverandører, og vekst i salget av de fleste varmepumpeteknologiene, uten at vi har sett noe prisfall de siste årene. Vi mener derfor det er riktig at vi i stedet støtter de som tar i bruk mer innovative løsninger. På den måten kan vi bidra til ytterligere teknologiutvikling, sier hun videre.

Aktører som ønsker å ta i bruk innovativ varmepumpeteknologi oppfordres til å ta kontakt med Enova, slik at en gjennom dialog kan finne ut hvilket innovasjonsprogram som er best egnet i det enkelte tilfelle.

Standardløsningene som støttes gjennom programmet Støtte til varmesentraler ,som retter seg både mot næringsbygg og borettslag, er nå varmesentraler basert på flis, briketter og pellets, væske-vann-varmepumpe og solfangeranlegg. Det kan gis opp til 1 million kroner i støtte, begrenset opp til 45 prosent av investeringen. Flis, briketter og pellets får 1700 kr/kW installert effekt, mens væske-vann-varmepumper får 1600 kr/kW.  For solfangere gis det 201 kr/m2. Støtten gjelder både for nybygg og eksisterende bygg, men ikke for bygg som ligger innenfor konsesjonsområder for fjernvarme.

Gjelder ikke privathusholdninger

Boligeiere som kan få støtte til en rekke fornybare varmesentraler gjennom Enovatilskuddet vil fremdeles kunne få støtte til luft-vann-varmepumpe

– Vi har ingen umiddelbare planer om å gjøre noe med den støtteordningen. En luft-vann-varmepumpe kan være en god løsning for mindre bygg, særlig i kystnære strøk hvor vintrene normalt ikke blir så kalde. Det er spesielt viktig å opprettholde denne støtteordningen nå som flere tusen oljefyrer skal fases ut fra norske hjem. Det er tross alt et bedre alternativ enn å legge om til ren elektrisitet, og en investering som vil være overkommelig for de fleste om de regner inn de reduserte energikostnadene, forklarer Fottland.

SOLENERGI/24. april 2019

Bislett stadion er først i Norge med lagring av solenergi på brukte bilbatteri

Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler. Les hele saken

Til toppen