Entreprenøren utfordrer arkitektens posisjon

Entreprenøren utfordrer arkitektens posisjon

Arkitekter som ikke tilegner seg BIM-kompetanse risikerer å gi fra seg faglige og forretningsmessige muligheter, noe som kan svekke arkitekturen.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Vi er i ferd med å miste garantien for at bygget tjener sin hensikt, sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene.

BIM handler om å utnytte store mengder digital informasjon, gjennom hele byggeprosessen og spesielt kommunikasjonen mellom aktørene i byggenæringen. I en artikkel i Building Smart formidler Egil Skavang bekymring for fremtidens arkitektur hvis ikke arkitektene følger med i utviklingen. Han mener deres innflytelse kan bli svekket.

Dagens byggeprosesser har blitt svært komplekse og utviklingen innen digitale modeller er i rivende utvikling, derfor stilles det nye krav til alle aktørene i næringen. Skavang mener at å beherske de digitale og helhetlige modellene vil være sentralt i ledelsen av fremtidens byggeprosesser. Spørsmålet er om arkitektene, med den rivende, digitale utviklingen i næringen, er i ferd med å gi fra seg både faglige og forretningsmessige muligheter, til fordel for andre faggrupper.

[img id="1"]

– Hvis arkitektene gir fra seg prosjektlederrollen til andre fag, vil dette kunne få konsekvenser for trivsel og funksjonalitet i fremtidens bygg, byer og ikke minst samfunn, sier Skavang.

Prosjekteringslederrollen svakt definert

Arkitektene har lange tradisjoner som ledere i byggeprosesser. Skavang hevder at i kraft av fagets egenart står arkitektene best utrustet til å lede byggeprosesser, særlig i prosjekteringsfasen. Arkitekten er den eneste som er utdannet og opplært til å tenke og arbeide helhetlig. Gjennom den arkitektfaglige prosessen samler og sorterer arkitektene faglige innspill fra alle andre fagområder. Basert på dette utvikler arkitekten byggets form med funksjon, konstruksjon, estetikk, menneskets livskvalitet og miljø i sentrum.

Til Fremtidens Byggenæring forteller Skavang at rollen som prosjekteringsleder over mange år har vært både svakt definert og bemannet i norske byggeprosjekter.

– Rollen som prosjekteringsleder erstattes gjerne delvis av prosjekteringsgruppeleder. Men dessverre dekker ikke nødvendigvis prosjekteringsgruppelederne prosjekteringsledernes rolle faglig og ansvarsmessig. I tillegg er det en tendens at de store totalentreprenørene ofte selv overtar rollen som prosjekteringsleder og erstatter arkitekt med entreprenør eller rådgiver, sier Skavang som selv har erfaring som prosjekteringsleder.

Utdanning hjelper

Skavang mener at Norge har manglet utdanning for prosjekteringsledere, noe som har vært etterlyst i næringen. Han mener at av den grunn har det vært vanskelig å stille tydelige kvalifikasjonskrav til denne funksjonen, slik han selv har erfart i forbindelse med kvalitetssikringsregimet til Finansdepartementet, der ledelse var en kritisk faktor som man ønsket å stille mer presise krav til.

[img id="2"]

Via Byggenæringens Prosjektskole har NTNU tilbudt kompetansegivende etter- og videreutdanningskurs i prosjekteringsledelse. Skavang mener at sammen med erfaring vil kurset – som er utviklet i samarbeid med næringen – kunne gi grunnlag for å stille kvalifikasjonskrav.

Offentlige bestillerne har stor innflytelse

Han mener at entreprise- og gjennomføringsmodeller er i endring, og at anskaffelsene har fått stor betydning for hvordan prosjektene organiseres og hvem som har ansvaret. Med stor omfang av offentlige byggeprosjekter har de offentlige bestillerne stor innflytelse på utviklingen.

– Man snakker i dag om samspill, tidlig involvering, LEAN og en rekke forbedringsmuligheter for byggeprosessen. Noe som absolutt har mye godt ved seg. Men man faller i stor grad ned på ganske klassiske totalentrepriser hvor en entreprenør, i hovedsak på grunn av sterk økonomisk ryggrad, får all styring, uten nødvendigvis å være tilstrekkelig faglig kvalifisert. Entreprenøren har gjerne et kostnadsmål og et tidsmål som overstyrer brukermål, byggherremål og samfunnsmål, og er sjelden garantisten for det beste prosjektet, sier Skavang.

– Totalentreprisen er ingen garanti for en byggherre. Vi er i ferd med å miste garantien for at bygget tjener sin hensikt. Vi trenger å se med helt nye øyne på hvordan byggeprosjekter skal organiseres for å oppfylle kundens behov og samtidig levere til en forutsigbar pris med en lav risiko for de som er involvert, sier Skavang.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen