Når Valle Wood skal sikres mot brann, kommer erfaringer fra Treet og Mjøstårnet godt med.
Når Valle Wood skal sikres mot brann, kommer erfaringer fra Treet og Mjøstårnet godt med. (Illustrasjon: NCC / Lund & Slaatto Arkitekter)

Er med på å sette enda en tre-rekord

I disse dager bygger NCC et 6700 kvadratmeter stort kontorbygg rett ved Vålerengas nye stadion. Når Valle Wood står ferdig våren 2019, blir det Norges største næringsbygg i massivtre.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Du kan si at vi begynner å bli skikkelig drevne på høye trekonstruksjoner, sier Leif Tore Isaksen. Han leder arbeidet med brannsikkerhet i det innovative prosjektet, hvor Sweco også er NCCs rådgiver på akustikk. I likhet med en rekke av kollegene har han jobbet både med verdens høyeste trehus – Treet i Bergen – og med Mjøstårnet i Brummundalsom snart vipper Treet av den internasjonale tronen.

Fordelene ved å bygge i massivtre er mange. Blant annet har det et lavt CO2-avtrykk, gir godt inneklima og er et lett konstruksjonsmateriale. Likevel har byggebransjen tradisjonelt vært skeptisk til å bygge høyt i tre, og en vanlig begrunnelse er nettopp brannsikkerheten.

– Mange er fremdeles veldig konservative på dette området. Jeg synes det er spennende å få jobbe i et fagmiljø som er kjent for å være innovative og langt fremme når det kommer til bruk av trekonstruksjoner i høye bygg, sier Leif Tore.

To viktige faktorer

Når Valle Wood skal sikres mot brann, kommer erfaringer fra Treet og Mjøstårnet godt med. – Regelverket sier at et bygg over fire etasjer skal tåle fullstendig brannforløp. Dette har vi jobbet mye med å dokumentere, og gjennomførte blant annet en stor test for et år siden. Vi har også utviklet treffsikre beregningsverktøy som vi benytter oss av i dette prosjektet, forklarer Leif Tore.

Valle Wood bygges med en kombinasjon av gran og furu, med norskproduserte limtresøyler og bjelker. Illustrasjon: NCC / Lund & Slaatto Arkitekter

I følge ham er det særlig to faktorer som er viktige for å sikre høye trehus mot brann. Den første er at man må redusere omfanget av brennbart materiale. For å få til dette i Valle Wood vil blant annet innvendige sjakter, himlinger og enkelte overflater bli kledd med ubrennbare materialer. I tillegg vil utsiden av bygget bli utført med brannklassifiserte produkter. Den andre avgjørende faktoren er dimensjonen på trekonstruksjonene.

– Dimensjoneringen av konstruksjonene skjer på bakgrunn av våre beregninger, og grunntanken er at de må være grove. Ved en eventuell brann er det nemlig kun det ytterste laget som da vil brenne. Under dannes det et kullag, som igjen beskytter en indre trekonstruksjon med friskt tre som holder normaltemperatur. Når dimensjonene er tilstrekkelig grove og vi samtidig begrenser mengden brennbare overflater, vil bygningen kunne motstå et fullstendig brannforløp, forklarer han.

Mer tre

Valle Wood bygges med en kombinasjon av gran og furu, med norskproduserte limtresøyler og bjelker. Til tross for at prosjektet med sine syv etasjer er langt lavere enn både det 14 etasjer høye Treet og det 18 etasjer høye Mjøstårnet, utfordres ingeniørene på nye måter.

– Kort fortalt er det enda mer tre. Mens Mjøstårnet har søyler og bjelker i limtre, og resten i ubrennbare, tradisjonelle materialer, har Valle Wood i tillegg både dekke og trapperom i massivtre. Det er virkelig spennende å få være med på å pushe grenser på denne måten. Det trigger ingeniøren i meg, sier Leif Tore. 

Valle Wood er tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter, mens Oslotre AS prosjekterer og monterer trekonstruksjonen. Det nye signalbygget vil i tillegg til kontorer, huse butikker, kafeer og restauranter. Du kan lese mer om prosjektet i en nylig publisert artikkel i Aftenposten.  

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen