Er murhus dyrere enn trehus ?

Er murhus dyrere enn trehus ?

- Et murhus er dyrere å bygge, men allerede etter 10-15 år er vedlikeholdskostnadene lavere enn trehus.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Også i klimasammenheng har murverk motstandskraft og holdbarhet som kan stå i mot de store endringene vi kan vente i klimaet, sa Gitte K. Nielsen, direktør i byggitegl.no under seminaret Bergen murmesterforening arrangerer i forkant av NMLs landsmøte.

- Det har gjennom årene kommet mange rapporter om klimaendringene. De aller fleste konkluderer med at været blir våtere og villere. Dessuten vil temperaturene stige. Det er riktignok noen som tror på en langt høyere temperaturøkning enn andre, sa Nielsen.

Hun forholdt seg til beregninger fra Meteorologisk institutt. De forteller at det blir villere vær, kraftigere stormer og intense hetebølger.

[img id="1"]

Det ventes at den gjennomsnittlige temperaturen i innlandet og Nord-Norge vil øke med 2,5 til 3,5 grader i løpet av dette århundret. Minimumstemperaturen om vinteren vil stige med 2,5 til 4 grader, mest i Finnmark.

- Om sommeren vil temperaturen stige 2-3 grader, mest på Sørlandet. Havet vil stige inntil 70 cm, mest i sør og vest, fortalte Nielsen.

Mer nedbør

Det beregnes at vi får inntil 20 prosent økning i nedbøren og færre nedbørsfrie dager. Det ventes også at det blir tørre somre og mye våtere høst i sør- og østlige strøk i Norge.

- Konsekvensene vil bli mer fukt. 75 prosent av bygningsskadene i dag skyldes fukt. 2,4 millioner bygninger vil bli mer fuktutsatt, sa Nielsen.

– Samfunnets kostnader blir store om bygningene ikke tilpasses de nye forholdene. Det blir større behov for vedlikehold, mer soppskade, større utgifter til reparasjon, stigende forsikringspremier og eksisterende bygninger må flyttes.

Murte hus

– Vi har gode argumenter for å bygge mer i mur.

– Murte høyhus har tålt hard eksponering i de øverste etasjene i mange år – uten skader. Den eksponeringen toppen av høyhusene har hatt, vil også komme i lave bygg.

[img id="2"]

Nielsen påpekte at det er viktig å velge mørtel som tåler det nye klimaet. Det er også ekstremt viktig at arbeidet blir korrekt utført for at murverket skal bli tett. Det siste sa hun som en hilsen fra Teknologisk Institutt.

– Riktig utført kan murverkets tetthet leve opp til krav som passivhus.

Nielsen kunne også forteller hvilket tak som er det mest storfaste. Det er valmede tak med en helning på 45 grader og utheng på 20-30 cm.

Ambisiøse mål

– Regjeringens nye mål om å være klimanøytral i 2030 er rimelig ambisiøst, sa Nielsen.

Når vi skal beregne murverkets plass i dette klimaregnskapet er det viktig å ta med hele regnskapet på byggebransjens materialer. Utvinning, produksjon, distribusjon, byggefasen, varighet på materialene og resirkulering må være med i regnestykket.

– Murverk har en bruksperiode på 150 år. 95 prosent av materialene kan gjenvinnes når bruken avsluttes. Alternative materialer har over en tilsvarende periode en gjenvinningsprosent fra 0 til 50 prosent, sa hun med en dårlig skjult henvisning til byggematerialer i tre.

– Det er ingen tvil om at murverk representerer viktige byggematerialer i et klimaregnskap, avsluttet hun.

IOT/23. mai 2018

IoT-sensorer er kun et middel – ikke et mål

Det snakkes mye om digitale sensorer i bransjen. Dette omtales ofte som nyeste nytt, men det er det ikke. Fakta er at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg har vært i bransjen. Forskjellen er at sensorene nå er mye mer tilgjengelige – både teknologisk og økonomisk. Les hele saken

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

HMS/22. mai 2018

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav Les hele saken

Til toppen