Hvor langt har man kommet på ti år? Hva har man lært? Og hvordan ser fremtiden ut for norsk byggenæring?
Hvor langt har man kommet på ti år? Hva har man lært? Og hvordan ser fremtiden ut for norsk byggenæring?

Erfaringene fra Lavenergiprogrammet

På få år har man gått fra å tro at det er umulig å bygge passivhus i Norge til å innføre passivhusnivå som minstestandard i nybygg. Lavenergiprogrammet har hatt en sentral rolle i dette omstillingsarbeidet. Hvilke erfaringer og kunnskap sitter man igjen med etter de ti årene? Og hvor går veien videre for norsk byggenæring?

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Lavenergiprogrammet ble opprettet på initiativ fra byggenæringen i 2007 med formål om å heve kompetansen i bransjen innen energieffektivisering og omlegging til fornybar energi. Samme år hadde det blitt innført nye, skjerpede energikrav i byggeforskriftene og pessimismen rådet. Det var et stort behov for å øke både kunnskap og kompetanse i alle ledd av næringen. Ti år etter at Lavenergiprogrammet så dagens lys, ser situasjonen ganske annerledes ut. I dag er passivhusnivå innført som minstekrav i nybygg og kompetanse innen bærekraftige løsninger er et konkurransefortrinn i alle ledd av byggenæringen.

Informasjon:

Dato: Onsdag 6. desember 2017 kl. 08.00 - 10.00
Sted:
Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo
Gratis, men krever påmelding
Se programmet og meld deg på

Hvordan ser fremtiden ut?

Lavenergiprogrammet avsluttes ved årsskiftet, men kompetansearbeidet skal videreføres blant annet gjennom Direktoratet for byggkvalitet. Hvor langt har man kommet på ti år? Hva har man lært? Og hvordan ser fremtiden ut for norsk byggenæring?

Program 

Hvordan lykkes med læring i byggenæringen?
Solveig Irgens, daglig leder i Lavenergiprogrammet

Alt var bedre før, men når var før?
For tette og for dårlig inneklima er to av innvendingene mot nye, energieffektive bygg. Hva har skjedd på 10 år innen energieffektivisering av bygg? Har inneklimaet blitt mye verre og var det egentlig så mye bedre før?
Sverre Bjørn Holøs, inneklimaentusiast og seniorforsker SINTEF Byggforsk presenterer myter om og forskning på passivhus bygget i norsk klima

God arkitektur, energieffektivitet og godt inneklimaMed energiberegninger får du kontroll på fasade, form og uttrykk. Beregningene bør være en integrert del av konseptutviklingen. Vi presenterer de viktigste spørsmålene du bør stille deg selv når du skal i gang med å prosjektere et energieffektivt bygg.
Daniel Tabacaru, sivilarkitekt MNAL, TEKNA, partner i REFRAME arkitektur AS

Veien videre etter Lavenergiprogrammet
Regjeringen har foreslått å bevilge 6,8 millioner på statsbudsjettet til å videreføre Lavnergiprogrammets kompetansearbeid i Direktoratet for byggkvalitet. Hvor går veien videre?Ingunn Marton, senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet 

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen