Et bygg Norge kan være stolt av

Et bygg Norge kan være stolt av

I går åpnet nye Oslo lufthavn dørene offisielt. Arkitektene bak utvidelsen av Norges hovedflyplass mener Norge har fått et signalbygg man kan være stolte av.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Med sin enkelthet, sine korte gangavstander, lyse og luftige romforløp og nordiske materialer mener jeg Oslo lufthavn kan bryne seg på de aller fremste flyplassene i verden, sier sjefsarkitekt i Nordic — Office of Architecture, Gudmund Stokke.

Han har vært med på hele prosessen før flyplassen ble bygget på Gardermoen i 1998 og synes man har lykkes godt med å videreføre det arkitektoniske uttrykket fra den eksisterende terminalen.

- Den nye piren er, i likhet med sentralbygget, båret av limtrekonstruksjoner og betongsøyler. Interiøret er gjenkjennelig og modernisert, med stor grad av naturlige materialer og robuste, fleksible løsninger, forklarer Stokke og forteller videre:

- Overgangen mot den eksisterende terminalbygningen ble vurdert som særdeles viktig, både på et overordnet konseptuelt nivå og i utforming av endelig design. Vår tilnærming var at hovedbygningenskulle oppleves som det dominerende element i fjernvirkning, dagslysinnslipp fra nord måtte opprettholdes og overgangen mellom ny og gammel del skulle fremstå som enkel, ren og udramatisk.

Funksjonalitet viktig

Som byggherre har Avinor opplevd samarbeidet med Nordic som veldig godt, og lufthavndirektør Øyvind Hasaas mener det nå ikke er tvil om at Norges hovedflyplass er et bygg som i estetisk og funksjonell forstand er i aller fremste klasse.

- Vi har vært opptatt av funksjonalitet, design og arkitektur. Flyplassen må oppleves som funksjonell og god for alle brukerne og den skal også være et bygg Norge kan være stolte av. Som det viktigste trafikknutepunktet i landet har vi et ansvar for å gjøre reisen så bra som mulig for alle reisende og nå mener vi at vi har en forutsetning til å konkurrere med de beste flyplassene i Europa, mener Hasaas.

Nordisk uttrykk

Et nordisk uttrykk i utformingen av flyplassen har også vært viktig. Det skal ikke være tvil om hvilket land man har ankommet når man kommer til Oslo lufthavn.

- I prosjektering av utvidelsen var det viktig å ta hensyn til at flyplassen er det første, eller siste inntrykket den reisende har av Oslo, regionen, landet og Skandinavia. Denne dimensjonen mener vi at vi har befestet i utforming og design, sier Stokke.

Etter at Avinors styre vedtok byggingen i mars 2011 har det vært en konstruktiv, krevende og god prosess der både Avinor og Nordic har vært veldig tett på alle beslutninger.

- Avinor er en inspirerende oppdragsgiver som stiller de høyeste krav til kvalitet, gjennomføringsevne og kostnadsstyring. De inviterer til et teamarbeid mellom prosjektledelse, ingeniører og arkitekter hvor vi gjør hverandre gode sier Stokke.

Punktlig byggeperiode

At Oslo lufthavn har fungert godt som landets hovedflyplass samtidig som man har drevet et så stort byggeprosjekt gjør Oslo lufthavns sjef ekstra stolt.

- Tre ganger er vi kåret til Europas punktliste flyplass i byggeperioden. Det er en prestasjon jeg vil takke Nordic og alle andre aktører vi har samarbeidet med for. Vi er godt fornøyd med jobben som er gjort, og for oss i Avinor begynner den virkelige store jobben nå, når over 80.000 reisende skal bedømme oss hver dag, avslutter Hasaas.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen