– Et forbud mot innleie gjør det umulig for norske bedrifter
(Foto: Bravida)

– Et forbud mot innleie gjør det umulig for norske bedrifter

Tore Bakke i Bravida er opptatt av å sikre kompetanse og konkurransedyktighet i et opphetet byggemarked. Han brenner for lærlingeordningen, likevel mener han muligheten for innleie er helt nødvendig for å kunne ta på seg store prosjekter i Norge.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Bravida leverer tjenester primært innen elektro, rør og ventilasjon og har rundt 2.500 medarbeidere på byggeplasser rundt om i Norge.

Tar inn 160 lærlinger

Selskapet tar inn 160 lærlinger hvert år og er opptatt av å bygge kompetanse internt. De justerer kapasiteten i perioder ved å leie inn på det meste med inntil to hundre årsverk fra bemanningsbyråer og selskaper med egenproduksjon. Administrerende direktør Tore Bakke mener det er helt nødvendig for å kunne konkurrere og for å beholde et seriøst og skikkelig arbeidsliv.

- Vi hadde ikke kunnet by på de store byggeprosjektene i Norge om vi ikke hadde hatt mulighet til å ta toppene ved å bruke innleid arbeidskraft. Selv om vi er opptatt av å holde en stabil fast arbeidsstyrke og satse på intern opplæring, er byggeprosjektene av en slik natur at det er umulig å delta uten å kunne justere arbeidsstokken, sier Bakke. – Det er viktig at de norske tekniske entreprenørene kan ta de store norske prosjektene. Om disse går til utenlandske aktører, vil det på sikt være en stor trussel mot norske arbeidsplasser, sier han.

Tore Bakke administrerende direktør, Bravida Norge. Foto: Katrine Lunke

Bakke anerkjenner at det er en utfordring i deler av byggebransjen med mye innleie og et stort innslag av useriøse aktører.

– Vi er opptatt av at konkurransen må være på like rammevilkår, sier han, og sender ballen til utbyggerne, særlig de offentlige, som må være sitt ansvar bevisst når de legger ut anbud.

– Våre medarbeidere må ofte reise til større byggeplasser, det være seg et tunnelprosjekt eller et bygg. Vi mener at det må stilles krav til at også innleid arbeidskraft fra vikarbyråer må tilbys ordentlige arbeidsvilkår med tanke på kost, reise og losji og en større grad av forutsigbarhet – og at dette må være krav fra utbygger og lovgiver, sier Bakke.

Katastrofe med forbud

- Et forbud mot innleie er likevel ikke veien å gå. Med dagens korte frister innen byggenæringen er fleksibiliteten helt avgjørende. Et forbud ville vært en katastrofe for prosjektene – og på sikt også for arbeidsplasser i norsk teknisk entreprenørnæring. Jeg mener det er fullt mulig å satse på en norsk virksomhet med medarbeidere som får opplæring og erfaring internt, folk som blør for trøya som de sier på fotballspråket – samtidig som man har fleksibilitet med innleie, sier Bakke.

Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i NHO. Foto: Moment studio

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, stiller seg bak kravet om ryddighet i kombinasjon med fleksibilitet når det gjelder innleie.

- Vi er opptatt av at bedriftene skal ha mulighet til å bygge opp kompetanse i egen bedrift, og å kunne konkurrere på like vilkår med utenlandske aktører på norske byggeprosjekter. Vi må finne gode løsninger som sikrer arbeidstagernes vilkår samtidig som de gir rom for å løse svingninger i oppdragsmengden, sier Melsom.

Hun viser til at NHO har fremmet konkrete forslag for å løse utfordringene i byggebransjen.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen