Etablerer felles kunnskapskilde

Etablerer felles kunnskapskilde

Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) og Bygganalyse har utviklet et system som samkjører kostnadsberegninger, klimadata og livssykluskostnader. - Vi gjør viktig kunnskap tilgjengelig for hele bransjen, og ikke bare få utvalgte eksperter, sier Øyvind Jensen, markedsføringsleder hos NoIS.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- VI ARBEIDER kontinuerlig med innovasjon i Norconsult, og vi har sågar en egen seksjon på huset dedikert til innovasjon. I denne avdelingen spesialiserer vi oss på å implementere innovative metoder helt i begynnelsen av prosjektet, og vi kan vise til at dette har spart våre kunder for titalls millioner, sier Per Kristian Jacobsen, konsernsjef i Norconsult.

I byggenæringen uttrykkes det jevnlig bekymring over bransjens lave innovasjonsgrad, og Norconsult ønsker av den grunn å bidra til å øke nyskapingen ved å systematisere og dele tidligere vanskelig tilgjengelig informasjon. I denne omgang har Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) og rådgivermiljøet Bygganalyse utviklet et produkt ingen i verden har klart før dem, ISY Calcus, samt at Norsk Prisbok er oppgradert. Disse nyhetene ble sluppet på et lanseringsseminar på NoIS hovedkvarter i Sandvika nylig.

- Vi ser nå resultatet av en prosess som ble igangsatt for 5 år siden. Vi har ikke funnet noen tilsvarende løsning globalt, og det har derfor gitt oss internasjonal oppmerksomhet, forteller Øyvind Jensen, markedsføringsleder hos NoIS.

PASSERT 6000 BRUKERE

ISY Calcus er ifølge Norconsult den første og hittil eneste løsning med samkjørt kalkylemodell, konstruksjonsdatabase og verktøy - som inkorporerer kostnadsberegninger, karbonfotavtrykk og livssykluskostnader (LCC).

- Med ISY Calcus kan man forbedre arbeidsflyten, oppnå konsistens mellom kostnad, LCC og beregninger av klimagasser. Tidligere har kostnadskalkyle og LCC vært adskilt. Vi tror at en direkte kobling mellom selve bygget, de enkelte konstruksjonene og deres påvirkning på livssykluskostnadene vil gi en helt ny læringseffekt, formidler Jensen videre.

Konseptet kan lett samkjøres med BIM ved at det gjennom livsløpet til bygningen kan visualisere utskiftinger og vedlikehold.

- Hvert år benyttes dette kalkyleverktøyet i prosjekter til en verdi av rundt 140 milliarder kroner, og for tidligfase kalkyle og analyse er programmet blitt standard. BIM vil egne seg godt for å illustrere hvordan LCC virker i praksis og øke forståelsen for sammenhengen mellom elementene i prosjektet, mener han.

Det andre produktet, Norsk Prisbok, er også utarbeidet i samarbeid med Bygganalyse, og de nådde en milepæl da 6000 brukere ble passert i år. Norsk Prisbok er i tillegg tilgjengelig på nett og som app.

- Dette er verdens første oppslagsverk for priser, klimadata og LCC-kostnader. Vi er dermed først i verden med å gjøre disse dataene tilgjengelige for flest mulig på en enkel og helhetlig måte, forklarer rådgiver og gruppeleder for ISY Calcus, Olle Rudén.

DET OFFENTLIGE SOM DRIVKRAFT

Med støtte fra Forskningsrådet via Skattefunn, startet de utviklingen av produktene for 5 år siden.

- Dette hadde enten ikke skjedd eller tatt mye lenger tid uten Skattefunn. Vi jobber ofte med idéer og problemstillinger som ingen har løst før oss, og når vi er heldige med timing kan vi til og med være de første i verden med nye løsninger - slik som nå. Vi er så heldige å ha et tett samarbeid gjennom mange år med Bygganalyse, som er svært dyktige, uredde og villige til å gå nye veier – sammen med oss, fremhever Jensen.

De tilpasser seg med dette konseptet den økte etterspørselen etter klimainformasjon og LCC-beregninger.

- Statsbygg er en foregangsbedrift med stor grad av FoU og uredd kravstillelse til prosjekterende og entreprenører. De har vært en pådriver innen disse to feltene og hele bransjen, oss selv inkludert, hadde kommet langt kortere uten deres innsats.

En annen drivkraft er BREEAM-NOR som har satt sertifisering av gode bygg på dagsorden. For å oppnå et godt sertifikat må både karbonfotavtrykk og LCC-analyser gjøres i tillegg til en rekke andre tiltak. Det oppleves blant seriøse byggherrer at et slikt sertifikat gir høyere verdi på bygg, høyere sikkerhet for at denne verdien er reell gjennom den grundige dokumentasjonen som behøves og faktisk også bedre finansieringsvilkår.

Det vil si at også finansielle forhold spiller inn som en drivkraft. Dette er trender i det norske markedet, og vi ser det samme i andre utviklede land, konstaterer han.

VERKTØY/20. februar 2018

Lanserer radio for byggeplassen

Kanonbra lyd, app-styring og uslåelig lang batteritid. Dewalts nye radio er tilpasset moderne byggeplasser og sørger for under-holdning på arbeidsplassen. TSTAK Radio & lader er både IP-klassifisert og værbestandig. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/20. februar 2018

Slik skal Enova få fart på energieffektiviseringen av bygg

Til tross for at mange tiltak er lønnsomme går det for tregt med energieffektiviseringen av bygg. Nå utlyser Enova en konkurranse for å få fram ideer til forretningsmodeller som kan få fart på markedet. Samtidig varsler de endringer i støttetilbudet til eksisterende bygg. Les hele saken

Til toppen