Etablerer ny miljøpark på Østlandet

Etablerer ny miljøpark på Østlandet

AF Gruppen, Esval Miljøpark og Gunnar Holth Grusforretning vil etablere den første miljøparken for gjenvinning av forurenset masse på Østlandet. Målet er å gjenvinne 100 prosent av massene ved hjelp av ny miljøteknologi.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Miljøparken vil bli det første anlegget av sitt slag på Østlandet. Metoden og teknologien er utviklet av AF gjennom flere år og benyttes på Rimol Miljøpark i Trondheim. Teknologien bidrar i dag med gjenvinning av inntil 80 prosent av massene som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier. Rensemetoden løser flere miljøutfordringer i samme prosess. Den reduserer avfallets volum og bidrar til samfunnsmessige gevinster ved å gi deponiet lenger levetid. Teknologien gjør det enklere å håndtere massene, og reduserer farene ved deponilagring.

[factbox id="1"]

Kompakt, effektiv og høyteknologisk

- Gjennom de siste årene har vi lykkes med å skape en forretningside samtidig som vi løser en miljøutfordring. Resultatet er deponiverdens «Iphone», metoden er kompakt, effektiv og høyteknologisk. Det finnes ingen tilsvarende anlegg på Østlandet. Det eneste anlegget som renser forurenset masse i dag finnes på Rimol Miljøpark rett utenfor Trondheim sentrum, sier Eirik Wraal, konserndirektør Miljø i AF Gruppen.

Miljøparken vil eies av AF Gruppen, Esval Miljøpark og Gunnar Holth Grusforretning. De tre aktørene vil etablere et felles selskap, Nes Miljøpark.

Etableringen behandles i kommunestyret i Nes kommune 4. april.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen