Etterlyser samarbeid for smarte byer og bygg

Etterlyser samarbeid for smarte byer og bygg

For å sikre energieffektive bygg i fremtiden, må byggene bli smartere og bransjen må jobbe sammen. - Et hinder er å finne enklere å måter bryte ned siloene mellom sektorene og segmentene, sier Dagfinn Ringås, administrerende direktør i Schneider Electric.

  • Produkt
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Schneider Electric ble nylig rangert som leder av Navigant Research Leaderboard-rapporten om systemer for energistyring i bygg (Building Energy Management Systems – BEMS). For andre år på rad får Schneider Electric toppkarakter for både strategi og gjennomføringsevne, og topper en liste over 15 selskap som har vist sterke resultater i BEMS-markedet. Mye av grunnen til det, er deres SmartStruxure™-løsning, som er et viktig ledd i utviklingen med å få alle komponenter i alle elektriske installasjoner til å kommunisere med hverandre.

- Dette sparer samfunnet for store summer, og forenkler hverdagen for både bedrifter og privatpersoner, sier Ringås, administrerende direktør i Schneider Electric.

Anerkjent for smarte bygg og energieffektivisering

Schneider Electrics SmartStruxure™-løsning, basert på selskapets StruxureWare™ Building Operation-programvare, får anerkjennelse for sine avanserte analytiske evner som fremmer utviklingen av smarte bygg og energieffektivisering.

- Enkeltsystemer kan være svært avanserte og «smarte», men intelligensen til et bygg eller en by er avhengig av at disse enkeltsystemene handler og snakker sammen. Systemer som SmartStruxture legger til rette for dette, forklarer Ringås

SmartStruxure –løsningen hjelper byggeiere og driftsselskaper med å oppnå maksimal energieffektivisering takket være fokus på innovasjon på alle alle nivåer. Den reduserer driftskostnader gjennom hele eiendommens livssyklus, ved å integrere kundetilpassede og nettilkoblede komponenter, programvare, ingeniørarbeid og tjenester. Denne helheten garanterer at byggets tekniske anlegg og energihåndtering fungerer med høy grad av effektivitet.

Digitalisering og dataanalyse

Schneider Electrics integrerte SmartStruxure-plattform analyserer data om energibruk, energidistribusjon, belysning, ventilasjon samt brann- og sikkerhetssystemer.

- Vi bruker over 10 mrd kroner i året på utvikling av ny, innovativ teknologi og anerkjennelsen fra Navigant er et bevis på at våre løsninger er med på å skape fremtidens bygg og et bedre miljø, sier Ringås. 40% av verdens energiforbruk kommer fra bygninger og etterspørselen etter intelligente byggstyringssystemer vokser kraftig. SmartStruxture-løsningen fungerer som en digital ryggrad i det tekniske anlegget og reduserer energiforbruket samtidig som driftseffektiviteten økes.

Innsikt for å ta velfunderte beslutninger

Takket være nettilkobling kan SmartStruxure–løsningen bryte ned de tradisjonelle informasjonssiloene og levere integrert sanntidsinformasjon om tekniske systemer i bygget. Det hele er utstyrt med tydelig grafikk og trendsvisualisering, omfattende rapporter og mobile applikasjoner.

SmartStruxure gir innsikt som gjør driftsansvarlige i stand til å drifte bygg med toppeffektivitet, uansett eiendommenes størrelse og spredning.

Hjørnesteinene i fremtidens bygg- Styresystemer for bygg er hjørnesteinene i smarte bygg, og de er svært viktige for organisasjoner som ønsker å investere i datastyrte løsninger for energi- og driftseffektivisering, sier Casey Talon, Principal Research Analyst, Navigant Research.

Navigant Research rangerte selskapene på grunnlag av 12 kriterier som dekker alt fra strategi til gjennomføringsevne, visjon, go-to-market-strategi, partnere, teknologi, ytelse, pris, geografisk dekning og kontinuitet.

BELYSNING/23. februar 2018

Faglig ekspertise på lys må inn allerede i forprosjektet

– Det er viktig at de som skal planlegge belysningen i et bygge- eller oppussingsprosjekt kommer inn så tidlig som mulig i prosessen. Aller helst i forprosjektet. Riktig lys er en forutsetning for at de som skal bruke arealene, vil trives og være produktive der. Planlegging av et lysanlegg handler om å ta hensyn til brukernes behov samtidig som det skal utgjøre en helhet både funksjonelt og estetisk. Belysningen utgjør i tillegg ca. 20% av det totale energibruket i et kontorbygg så sparepotensialet er stort. Les hele saken

Til toppen